Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Mr Nina Polovina

Nina Polovina rođena je u Zagrebu 28.09.1974. godine. Osnovnu školu završila je u Zagrebu, a maturirala je u Kragujevcu.
Na Katedru za nemački jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu upisala se 1993. godine, a kao stipendista DAAD-a 1996/1997 studirala je jedan semestar na Humboltovom univerzitetu u Berlinu. Diplomirala je 1999. godine, a zatim se zaposlila na Filološkom fakultetu u Beogradu kao lektor za nemački jezik. Na istom fakultetu  završila je postdiplomske studije odbranivši magistarski rad 2007. godine.
Na Saobraćajnom fakultetu radi od 2001. godine, najpre kao predavač, a zatim kao nastavnik stranog jezika. Na osnovnim studijama drži nastavu na predmetima "Nemački jezik 1", "Nemački jezik 2", "Nemački jezik 3" i "Nemački jezik 4", a na master studijama u okviru modula Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama na predmetu “Nemački jezik u poslovnim komunikacijama”.
Najznačajnije oblasti njenog naučnog interesovanja su nemački jezik struke i lingvistika teksta.
Učestvovala je na brojnim stručnim seminarima i na kursevima za stručno usavršavanje, te aktivno sarađivala na projektima u zemlji i inostranstvu. Autor je monografije "Lingvistički pristup konceptu žene" i koautor "Kurikuluma za nastavu nemačkog jezika na nematičnim fakultetima" i udžbenika za nemački jezik struke "Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Ein Lehrbuch für den Studienbegleitenden Deutschunterricht Niveau A2/B1".
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.