Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Katedra za telekomunikacioni saobraćaj i mreže
Dobrodošli na stranicu Katedre za telekomunikacioni saobraćaj i mreže.


TEHNIČKA REŠENJA


NAUČNE OBLASTI:  
  • EKSPLOATACIJA TELEKOMUNIKACIONOG SAOBRAĆAJA
  • INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE


OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI NA ZAVRŠNOJ GODINI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA NA MODULU ZA TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ I MREŽE, KOJI ŽELE DA ZAVRŠNI RAD ODBRANE U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI, DA JE KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG RADA 15. SEPTEMBAR TEKUĆE ŠKOLSKE GODINE. 
OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA NA MODULU ZA TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ I MREŽE, KOJI ŽELE DA MASTER RAD ODBRANE U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI, DA JE KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU TEME MASTER RADA 5. SEPTEMBAR TEKUĆE ŠKOLSKE GODINE. 

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA U VEZI SA IZBOROM MENTORA ZAVRŠNIH I MASTER RADOVA

OBAVEŠTENJE MOŽETE PRUZETI KLIKOM NA OVU LINIJU TEKSTA
PROCEDURA PRIJAVE MASTER RADA

STUDENT KOJI ŽELI DA PRIJAVI TEMU MASTER RADA POTREBNO JE DA POPUNI TRI DOKUMENTA (KOJA SE NALAZE ISPOD TEKSTA) U DOGOVORU SA IZABRANIM MENTOROM MASTER RADA. NAKON TOGA, POPUNJENA DOKUMENTA U ELEKTRONSKOM OBLIKU ŠALJU SE ŠEFU KATEDRE ZA TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ I MREŽE I SEKRETARU KATEDRE. OSIM ELEKTRONSKOG OBLIKA DOKUMENTA, NEOPHODNO JE DA PAPIRNU FORMU PRIJAVE MASTER RADA POTPIŠE ŠEF KATEDRE, KOJA SE ZATIM DOSTAVLJA SEKRETARU KATEDRE NA ARHIVIRANJE.

NAKON OVE PROCEDURE, NA SASTANKU KATEDRE ZA TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ I MREŽERAZMATRAĆE SE PREDLOŽENA TEMA I FORMIRATI KOMISIJA ZA OCENU I ODBRANU MASTER RADA. STUDENT KOJI JE PRIJAVIO MASTER RAD NASTAVLJA SVOJU PROCEDURU SA STUDENTSKOM SLUŽBOM NA ISTI NAČIN NA KOJI JE PRIJAVLJIVAO ZAVRŠNI RAD NA OSNOVNIM STUDIJAMA.

 

OBRASCI ZA PRIJAVU MASTER RADA


 

STRUČNA PRAKSA:

STRUČNA PRAKSA U VIP-U
STRUČNA PRAKSA U ORION TELEKOM-U

STRUČNA PRAKSA TRAJE MINIMALNO DVE NEDELJE (10 RADNIH DANA). STUDENTI MOGU DA PODIGNU UPUT (UKOLIKO TO TRAŽI FIRMA U KOJOJ SE PRAKSA OBAVLJA) I PREDAJU IZVEŠTAJ SA STRUČNE PRAKSE KOD BOJANA BAKMAZA (TEL. 011 3091-223). IZVEŠTAJ SE PREDAJE U SLOBODNOJ FORMI I TREBA DA SADRŽI OPIS AKTIVNOSTI KOJE JE STUDENT OBAVLJAO TOKOM PRAKSE. OSIM IZVEŠTAJA, NEOPHODNO JE PREDATI I POTVRDU O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI NA MEMORANDUMU FIRME, KAO I DONETI INDEKS I ISPITNU PRIJAVU.


 

ČLANOVI KATEDRE:

 e-mail:

 KABINET

TELEFON

REDOVNI PROFESORI

 

 

 
DR GORAN MARKOVIĆ, ŠEF KATEDRE Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 434 3091225
DR VALENTINA RADOJIČIĆ
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 409 3091275
DR MIODRAG BAKMAZ Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 410 3091314 
DR ANDREJA SAMČOVIĆ Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 305 3091217
DR MIRJANA STOJANOVIĆ Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 408 3091310
Dr Vesna Radonjić Đogatović Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 231 3091398
DR BOJAN BAKMAZ Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 330 3091223
DR ALEKSANDRA KOSTIĆ-Ljubisavljević Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 231 3091398


VANREDNI PROFESORI

 

 

 
Dr Marija Malnar Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 229 3091322
Dr Nenad Jevtić Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 09/117
3091377


DOCENTI
 

 

 

 
Dr Branka Mikavica Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 229 3091322


ASISTENTI
 

 

 

 
Pavle Bugarčić, sekretar katedre Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 12-2 3091360

Dr Nataša Gospić

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.