Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Konkursi i stipendije

Osnovne informacije za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2015/2016. godini

Na osnovu objedinjenog Konkursa  http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/Doktorske-akademske-opsti-uslovi-2015.pdf za upis studenata na doktorske akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2015/2016. godini, Saobraćajni fakultet raspisuje konkurs za studijski program: SAOBRAĆAJ


Broj studenata: 20 (10 na teret budžeta i 10 samofinansirajućih).


Visina školarine:
• za državljane Republike Srbije je 150.000,00 dinara
• za strane državljane je 3.000,00 evra

 

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija će biti održano od 19. oktobra do 23.oktobra 2015. godine.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list predaju overene fotokopije ovih dokumenata, i to:
- diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka,
- dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove
- dokaz o znanju jednog svetskog jezika (ukoliko ga ima)
- saglasnost mentora
- dokaz o uplati od 7.100 dinara.

 

Komisija za doktorske studije će obaviti preliminarno rangiranje kandidata 2.novembra 2015. godine.

Primedbe na preliminarnu rang listu studenti mogu dostaviti komisiji za doktorske studije u periodu od 03. do 05.novembra. 2015. godine do 12č .

Konačna rang lista će se objaviti 06.novembar u 13č.

Upis primljenih kandidata je od 09. do 12. novembra od 09 č (Studentska služba)

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća dokumenta:

- overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid

- izvod iz matične knjige rođenih

- elektronski popunjen i odštampan prijavni list - ŠV-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/

- indeks

- dve fotografije formata 4,5h3,5 sm,

- dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente, (50.000,00 din prva rata)

- dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere,

- po potrebi i druge dokaze

- listu izabranih predmeta za 1 semestar sa saglasnošću mentora


   

Konkurs za upis na doktorske studije u školskoj 2011/12

K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA  NA DOKTORSKE STUDIJE NA FAKULTETIMA
UNIVERZITETA U BEOGRADU U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

Opširnije: Konkurs za upis na doktorske studije u školskoj 2011/12

   
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.