Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Katedra za terminale u drumskom saobraćaju i transportu

TERMINAL KAO OBJEKAT U SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU

„ ... Pod transportom, sasvim uopšteno, podrazumeva se skup ili kompleks aktivnosti na premeštanju putnika i robe uz pomoć transportnih sredstava, od izvora do krajnjeg cilja. U osnovnom transportnom procesu putnici i roba predstavaljaju predmet rada, dok transportna sredstva čine sredstva rada. Na osnovu ovako formulisane definicije može se zaključiti da transport predstavlja isključivo prevozni proces. Međutim, za efektivno odvijanje transportnog procesa u okviru izvršenja kompletne transportne usluge, mora se znati da je, u savremenim uslovima razvoja transportne tehnologije, proces prevoza samo jedan od elemenata transportnog procesa. Utovar, istovar, pretovar, skladištenje, dovoz, odvoz i slično predstavljaju takođe elemente transportnog procesa i ne manje značajne karike u lancu različitih aktivnosti. Da bi se sve aktivnosti koje čine transportni proces realizovale, neophodnu komponentu ukupnog transportnog sistema treba da čine i mesta. tačke, odnosno čvorovi transportnog sistema na kojima se odvija proces zadovoljavanja transportno-tehnoloških zahteva predmeta rada i sredstava rada, vezanih za osnovni transportni proces. Ta mesta, tačke, odnosno, čvorovi nazivaju se TERMINALI. Znači, terminali se mogu definisati kao objekti na kojima se zadovoljavaju transportno-tehnološki zahtevi putnika, robe i/ili transportnih sredstava... ”

Prof. dr Nada Milosavljević, „Elementi za tehnološko projektovanje objekata u drumskom saobraćaju i transportu”, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2003.

 

 Članovi katedre:

  • Prof. dr Nikola Putnik, dipl. inž. saobr. (kab. 233, II sprat)
  • Prof. dr Nada Milosavljević, dipl. inž. saobr. (kab. 203, II sprat)
  • Vladimir Čuljković,  dipl. inž. saobr. (kab. 507, IV sprat)
  • Darko Vujin,  dipl. inž. saobr. (lab. 13, suteren)


 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.