Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Zahtev za izdavanje diplome osnovnih akademskih studija

Osnovne studije:

Svršeni diplomci osnovnih akademskih studija koji žele da im se izda diploma o završenim osnovnim akademskim studijama prvog stepena, potrebno je da:
- popune zahtev u dva primerka (preuzmite zahtev
- donesu dokaz o uplati trškova izrade diplome


Primer uplatnice:
uplatnica_osnovne

Popunjene zahteve sa uplatnicom dostaviti šefu studentske službe radnim danima od 11:00 do 13:00 u kabinet 033.


Master studije:

Svršeni diplomci master akademskih studija koji žele da im se izda diploma o završenim master akademskim studijama, potrebno je da:
- popune zahtev u dva primerka (preuzmite zahtev
- donesu dokaz o uplati trškova izrade diplome


Primer uplatnice:
uplatnica_master_3

Popunjene zahteve sa uplatnicom dostaviti na šalter studentske službe radnim danima od 11:00 do 13:00

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.