Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Savez studenata Saobraćajnog fakulteta

Kao samostalna interesna društvena organizacija studenata Saobraćajnog fakulteta, SSSF postoji od 1996. godine. Kvalitetnija nastava, efikasniji obrazovni i naučni sistem, poboljšanje standarda studenata, sadržajniji i kvalitetniji život studenata, samo su neki od ciljeva i zadataka SSSF-a. Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka SSSF sarađuje sa svim studentskim organizacijama u zemlji i inostranstvu. SSSF je organizaciono povezan i sa najstarijom studentskom organizacijom u regionu, Savezom studenata Beograda.

U okviru SSSF-a postoji i Sekcija za pomoć i dotacije studentima Saobraćajnog fakulteta (SPIDS). Pri upisu školske godine studenti plaćaju određenu svotu novca za SPIDS, koji im omogućava dotirana letovanja i zimovanja, kao i mogućnost pohađanja različitih zanimljivih ekskurzija i izleta koji se organizuju pod pokroviteljstvom SSSF-a. Ova sekcija pomaže studentima koji nemaju mogućnosti da plate lečenje, studiranje ili su u teškoj materijalnoj situaciji.


 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.