Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Združena katedra za brodove i brodsku energetiku, organizaciju rada brodova i pristaništa i plovne puteve

Nastavna i naučno-istraživačka delatnost Odseka za vodni saobraćaji transport odvija se kroz rad objedinjenih  katedri:
  • katedre za brodove i brodsku energetiku
  • katedre za organizaciju rada brodova i pristaništa
  • katedre za plovne puteve

Stečeno obrazovanje i naučno-istraživačko iskustvo, povoljni uslovi u kojima radi, uspostavljene veze sa saobraćajnom privredom i drugim naučnim i obrazovnim centrima u zemlji i inostranstvu, predstavljaju osnov za dalji uspešan razvoj Odseka za vodni saobraćaj i transport.

Vodeni
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.