Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

O katedri

Katedra na čijoj se stranici sada nalazite nastala je združivanjem tri Katedre Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i to: Katedre za organizaciju menadžment i ekonomiju saobraćaja i transporta, Katedre za saobraćajnu psihologiju i Katedre za društvene nauke i strane jezike. Združena katedra danas realizuje nastavu iz više od 40 predmeta na različitim godinama akademskih dodiplomskih i diplomskih  studija, pokrivajući različite, opšte i uže,  naučne oblasti. Sve detelje o radu naše Katedre možete saznati na sajtu koji se nalazi pred Vama.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.