Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Predmeti

Osnovne studije

Predmet Nastavnik Saradnik
Uvod u saobraćaj i transport Prof. dr Snežana Pejčić-Tarle Mr Nataša Bojković, Mr Ljubica Petrović
Saobraćajno- ekonomska geografija Prof. dr Snežana Pejčić-Tarle Mr Marijana Petrović
Osnovi saobraćajne politike Prof. dr Snežana Pejčić-Tarle Mr Nataša Bojković, Mr Marijana Petrović
Poslovne komunikacije i odnosi s javnošću Prof. dr Snežana Pejčić-Tarle Mr Dalibor Petrović
Ekonomika u saobraćaju i transportu Prof. dr Snežana Pejčić-Tarle Mr Nataša Bojković, Mr Marijana Petrović
Politika i ekonomija održivog razvoja saobrćaja Prof. dr Snežana Pejčić-Tarle Mr Nataša Bojković
TQM komunikacionih usluga Prof. dr Snežana Pejčić-Tarle Mr Marijana Petrović
Osnovi ekonomije Prof. dr Jelica Petrović-Vujačić Mr Snežana Kaplanović
Osnovi inženjerske ekonomije Prof. dr Jelica Petrović-Vujačić Mr Snežana Kaplanović
Inženjerska ekonomija Prof. dr Jelica Petrović-Vujačić Mr Snežana Kaplanović
Ekonomika poslovanja sa elementima upravljanja finansijama Prof. dr Jelica Petrović-Vujačić Mr Snežana Kaplanović
Elementi telekomunikacione ekonomike Prof. dr Jelica Petrović-Vujačić Mr Snežana Kaplanović
Engleski jezik 1,2,3,4 Prof. dr Gordana Dimković-Telebaković
Francuski jezik 1,2,3,4 Mr Tanja Dinić  
Nemački jezik 1,2,3,4 Mr Nina Polovina  
Ruski jezik 1,2,3,4 Prof. dr Jelica Alaburić  
Sociologija Prof. dr Slobodan Miladinović Mr Dalibor Petrović
Sociologija komunikacija Prof. dr Slobodan Miladinović Mr Dalibor Petrović
Saobraćajno-transportno pravo Doc. dr Nataša Tomić Doc. dr Nataša Tomić
Plovidbeno pravo Doc. dr Nataša Tomić Doc. dr Nataša Tomić
Osnovi poslovnog i kompanijskog prava Prof. dr Miodrag Panić Doc. dr Nataša Tomić
Transportno pravo na železnici Doc. dr Nataša Tomić Doc. dr Nataša Tomić
Pravo u poštanskom saobraćaju Prof. dr Miodrag Panić  
Vazduhoplovno pravo Doc. dr Nataša Tomić Doc. dr Nataša Tomić
Menadžment u saobraćaju Prof. dr Nebojša Bojović Doc. dr Nikola Knežević
Organizacija i menadžment u saobraćaju i transportu Prof. dr Nebojša Bojović Doc. dr Nikola Knežević
Orgnizacija i menadžment Doc. dr Nikola Knežević  
Saobraćajna psihologija Prof. dr Svetlana Čićević Mr Marjana Čubranić-Dobrodolac
Osnovi ergonomije Prof. dr Svetlana Čićević Mr Marjana Čubranić-Dobrodolac
Upravljanje ljudskim resursima Prof. dr Svetlana Čićević Mr Marjana Čubranić-Dobrodolac
Ponašanje korisnika Prof. dr Svetlana Čićević Mr Marjana Čubranić-Dobrodolac


Master studije

Predmet Nastavnik Saradnik
Kvantitativne menadžment metode u transportu i komunikacijama Dr Dušan Teodorović, red. prof.
Dr Katarina Vukadinović, vanr. prof.
Dr Jovan Popović, red. prof.
Dragana Drenovac, asistent pripravnik
Ivana Stoisavljević, asistent pripravnik
Menadžment u transportu i komunikacijama Dr Nebojša Bojović, red. prof.
Dr Nikola Knežević, docent
Dragana Macura, asistent
Miloš Milenković, saradnik u nastavi
Baze podataka u transportu i komunikacijama Dr Snežana Mladenović, docent Slađana Janković, asistent pripravnik
Ana Uzelac, asistent
Francuski jezik u poslovnim komunikacijama Mr Tanja Dinić, nastavnik stranog jezika  
Ruski jezik u poslovnim komunikacijama Dr Jelica Alaburić, vanr. prof.  
Engleski jezik nauke i struke u oblasti transportnog i saobraćajnog inženjerstva Dr Gordana Dimković-Telebaković, vanr. prof.  
Geografija transportnih sistema Dr Snežana Pejčić-Tarle, van. prof. Mr Marijana Petrović, asistent
Menadžment kvalitetom i marketing u transportu i komunikacijama Dr Snežana Pejčić-Tarle, van. prof. Mr Marijana Petrović, asistent
Inženjerska ekonomija u transportu i komunikacijama Dr Jelica Petrović-Vujačić, redovni profesor Mr Snežana Kaplanović, asistent
Transportna ekonomika i politika Dr Jelica Petrović-Vujačić red. prof.
Dr Snežana Pejčić-Tarle, vanr. prof.
Mr Snežana Kaplanović, asistent
Mr Nataša Bojković, viši stručni saradnik
Telekomunikaciona ekonomika Dr Jelica Petrović-Vujačić red. prof. Mr Snežana Kaplanović, asistent
Projektovanje organizacije u transportu i komunikacijama Dr Nikola Knežević, docent Dragana Macura, asistent
Miloš Milenković, saradnik u nastavi
Međunarodni menadžment u transportu i komunikacijama Dr Nebojša Bojović, red. prof. Miloš Milenković, saradnik u nastavi
Finansijski menadžment u transportu i komunikacijama Dr Jelica Petrović-Vujačić, red. prof. Mr Snežana Kaplanović, asistent
Upravljanje projektima i investicijama u transportu i komunikacijama Dr Nebojša Bojović, red. prof.
Dr Nikola Knežević, docent
Dragana Macura, asistent
Miloš Milenković, saradnik u nastavi
Globalne komunikacije Dr Vladimir Vuletić, vanr. prof. Filozofskog fakulteta Mr Dalibor Petrović, asistent
Odnosi sa javnošću i poslovne komunikacije  u transportu Dr Snežana Pejčić-Tarle, vanr. prof.
Dr Svetlana Čičević, vanr. prof.
Mr Dalibor Petrović, asistent
Regulatorni okviri i politika transporta i komunikacija u EU Dr Snežana Pejčić-Tarle, vanr. prof.
Dr Nataša Gospić, vanr. prof.
Dr Nataša Tomić, docent
Mr Marijana Petrović, asistent
Strateški menadžment u transportu i komunikacijama Dr Nebojša Bojović, red. prof.
Dr Nikola Knežević, docent
Dragana Macura, asistent
Mr Marijana Petrović, asistent
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.