Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Предмети

Основне студије

Предмет Наставник Сарадник
Увод у саобраћај и транспорт Проф. др Снежана Пејчић-Тарле Мр Наташа Бојковић, Mр Љубица Петровић
Саобраћајно- економска географија Проф. др Снежана Пејчић-Тарле Мр Маријана Петровић
Основи саобраћајне политике Проф. др Снежана Пејчић-Тарле Мр Наташа Бојковић, Мр Маријана Петровић
Пословне комуникације и односи с јавношћу Проф. др Снежана Пејчић-Тарле Мр Далибор Петровић
Економика у саобраћају и транспорту Проф. др Снежана Пејчић-Тарле Мр Наташа Бојковић, Мр Маријана Петровић
Политика и економија одрживог развоја саобрћаја Проф. др Снежана Пејчић-Тарле Мр Наташа Бојковић
ТQМ комуникационих услуга Проф. др Снежана Пејчић-Тарле Мр Маријана Петровић
Основи економије Проф. др Јелица Петровић-Вујачић Мр Снежана Каплановић
Основи инжењерске економије Проф. др Јелица Петровић-Вујачић Мр Снежана Каплановић
Инжењерска економија Проф. др Јелица Петровић-Вујачић Мр Снежана Каплановић
Економика пословања са елементима управљања финансијама Проф. др Јелица Петровић-Вујачић Мр Снежана Каплановић
Елементи телекомуникационе економике Проф. др Јелица Петровић-Вујачић Мр Снежана Каплановић
Енглески језик 1,2,3,4 Проф. др Гордана Димковић-Телебаковић
Француски језик 1,2,3,4 Мр Тања Динић  
Немачки језик 1,2,3,4 Мр Нина Половина  
Руски језик 1,2,3,4 Проф. др Јелица Алабурић  
Социологија Проф. др Слободан Миладиновић Др Далибор Петровић
Социологија комуникација Проф. др Слободан Миладиновић Др Далибор Петровић
Саобраћајно-транспортно право Доц. др Наташа Томић Доц. др Наташа Томић
Пловидбено право Доц. др Наташа Томић Доц. др Наташа Томић
Основи пословног и компанијског права Проф. др Миодраг Панић Доц. др Наташа Томић
Транспортно право на железници Доц. др Наташа Томић Доц. др Наташа Томић
Право у поштанском саобраћају Проф. др Миодраг Панић  
Ваздухопловно право Доц. др Наташа Томић Доц. др Наташа Томић
Менаџмент у саобраћају Проф. др Небојша Бојовић Доц. др Никола Кнежевић
Организација и менаџмент у саобраћају и транспорту Проф. др Небојша Бојовић Доц. др Никола Кнежевић
Оргнизација и менаџмент Доц. др Никола Кнежевић  
Саобраћајна психологија Проф. др Светлана Чићевић Мр Марјана Чубранић-Добродолац
Основи ергономије Проф. др Светлана Чићевић Мр Марјана Чубранић-Добродолац
Управљање људским ресурсима Проф. др Светлана Чићевић Мр Марјана Чубранић-Добродолац
Понашање корисника Проф. др Светлана Чићевић Мр Марјана Чубранић-Добродолац


Мастер студије

Предмет Наставник Сарадник
Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама Др Душан Теодоровић, ред. проф.
Др Катарина Вукадиновић, ванр. проф.
Др Јован Поповић, ред. проф.
Драгана Дреновац, асистент приправник
Ивана Стоисављевић, асистент приправник
Менаџмент у транспорту и комуникацијама Др Небојша Бојовић, ред. проф.
Др Никола Кнежевић, доцент
Драгана Мацура, асистент
Милош Миленковић, сарадник у настави
Базе података у транспорту и комуникацијама Др Снежана Младеновић, доцент Слађана Јанковић, асистент приправник
Ана Узелац, асистент
Француски језик у пословним комуникацијама Мр Тања Динић, наставник страног језика  
Руски језик у пословним комуникацијама Др Јелица Алабурић, ванр. проф.  
Енглески језик науке и струке у области транспортног и саобраћајног инжењерства Др Гордана Димковић-Телебаковић, ванр. проф.  
Географија транспортних система Др Снежана Пејчић-Тарле, ван. проф. Мр Маријана Петровић, асистент
Менаџмент квалитетом и маркетинг у транспорту и комуникацијама Др Снежана Пејчић-Тарле, ван. проф. Мр Маријана Петровић, асистент
Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама Др Јелица Петровић-Вујачић, редовни професор Мр Снежана Каплановић, асистент
Транспортна економика и политика Др Јелица Петровић-Вујачић ред. проф.
Др Снежана Пејчић-Тарле, ванр. проф.
Мр Снежана Каплановић, асистент
Мр Наташа Бојковић, виши стручни сарадник
Телекомуникациона економика Др Јелица Петровић-Вујачић ред. проф. Мр Снежана Каплановић, асистент
Пројектовање организације у транспорту и комуникацијама Др Никола Кнежевић, доцент Драгана Мацура, асистент
Милош Миленковић, сарадник у настави
Међународни менаџмент у транспорту и комуникацијама Др Небојша Бојовић, ред. проф. Милош Миленковић, сарадник у настави
Финансијски менаџмент у транспорту и комуникацијама Др Јелица Петровић-Вујачић, ред. проф. Мр Снежана Каплановић, асистент
Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама Др Небојша Бојовић, ред. проф.
Др Никола Кнежевић, доцент
Драгана Мацура, асистент
Милош Миленковић, сарадник у настави
Глобалне комуникације Др Владимир Вулетић, ванр. проф. Филозофског факултета Мр Далибор Петровић, асистент
Односи са јавношћу и пословне комуникације  у транспорту Др Снежана Пејчић-Тарле, ванр. проф.
Др Светлана Чичевић, ванр. проф.
Мр Далибор Петровић, асистент
Регулаторни оквири и политика транспорта и комуникација у ЕУ Др Снежана Пејчић-Тарле, ванр. проф.
Др Наташа Госпић, ванр. проф.
Др Наташа Томић, доцент
Мр Маријана Петровић, асистент
Стратешки менаџмент у транспорту и комуникацијама Др Небојша Бојовић, ред. проф.
Др Никола Кнежевић, доцент
Драгана Мацура, асистент
Мр Маријана Петровић, асистент
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.