Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Мартовски 1 испитни рок 2015/2016

Назив предмета Датум Време Учионица
Базе података у саобраћају по договору    
Базе података у транспорту и комуникацијама по договору    
Бежичне мреже по договору    
Безбедност и обезбеђивање ваздухоплова 02.03. 15ч 010 
Безбедност информација по договору    
Ваздухопловна превозна средства 3 02.03. 16ч  010
Ваздухопловна пристаништа по договору    
Ваздухопловна пристаништа 3 по договору    
Вишекритеријумско одлучивање 07.03. 16ч 315
Виши курс шинских урбаних система по договору    
Вредновање и управљање пројектима у железничком саобраћају по договору    
Вредновање у саобраћају-оптимизација инвестиција по договору    
Географија транспортних система 12.03.
 10ч  025
Детерминистички модели Операционих истраживања по договору    
Дигиталне перформансе транспортних ваздухоплова по договору    
Економика аеродрома и контроле летења по договору    
Економика телекомуникационих мрежа 04.03.  12ч   006
Експертизе у друмском саобраћају 11.03. 13ч  017
Електронско банкарство по договору
 
Инетрнет протокол саобраћај по договору    
Интегрисане маркетинг комуникације и односи са јавношћу у транспорту по договору    
Интелигентни саобраћајни системи у управљању саобраћајем 21.03.
 10ч
113
Квалитет у комуникационом саобраћају 10.03.   12ч    212 
Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама по договору    
Комерцијална експлоатација и финансирање путева по договору    
Контрола летења по договору    
Контрола летења 3 по договору    
Логистика опасних материја 07.03. 16ч 315
Логистички провајдери 10.03.  9ч 013
Маркетинг менаџмент на железници по договору    
Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту по договору    
Математичко моделирање транспортних мрежа по договору    
Међународни менаџмент у транспорту и комуникацијама по договору    
Меки рачун и примене у саобраћају по договору    
Менаџмент квалитета у транспорту и комуникацијама 07.03.
17ч
 013
Менаџмент комуникационих мрежа и сервиса по договору    
Менаџмент у транспорту и комуникацијама по договору    
Метахеуристички алгоритми инспирисани природом и примене у саобраћају по договору    
Методе истраживања и мерења у транспорту по договору    
Методе истраживања у саобраћају по договору    
Методи оцене безбедности ваздушне пловидбе по договору    
Моделирање ланаца снабдевања по договору    
Моделирање перформанси логистичких система по договору    
Моделирање, симулација и анимација по договору    
Мреже засноване на Интернет протоколу по договору    
Одабрана поглавља из транспорта робе железницом по договору    
Одржавање и поузданост ваздухоплова по договору    
Оперативно планирање претоварних процеса по договору    
Пакетска телефонија по договору    
Перформансе превозних ваздухоплова по договору    
Перформансе транспортних ваздухоплова 3 по договору    
Планирање и пројектовање логистичких центара по договору    
Планирање саобраћаја - саобраћајна инфраструктура по договору    
Посебна поглавља интралогистике и складишних система по договору    
Пословна логистика 03.03.  9ч  013
Превентива и екологија по договору    
Прогнозирање нових сервиса по договору    
Пројекти и научно-истраживачки рад у саобраћају по договору    
Регулативни систем железничког транспорта по договору    
Регулаторни систем друмског транспорта по договору    
Реинжењеринг процеса у е-комуникацијама по договору    
Саобраћајно и транспортно право - светска искуства 08.03. 10ч  013 
Саобраћајно пројектовање 07.03. 12ч 213
Саобраћајно пројектовање-хумани инжењеринг у насељима по договору    
Симулације саобраћајних незгода на рачунару 04.03. 13ч  017
Системи квалитета и методе система квалитета 07.03.
 17ч  013
Системи транспорта путника по договору    
Системи транспорта робе по договору    
Софтверски алати у логистици по договору    
Сратешки менаџмент у железничком инжењерству по договору    
Стратешки менаџмент у транспорту и комуникацијама по договору    
Стручна пракса по договору    
Телекомуникациони системи у друмском саобраћају по договору    
Теорија рада оператора, железничке мреже и организација вуче по договору    
Теорија саобраћајног тока - симулација по договору    
Терминали и паркирање по договору    
Техничка логистика возних паркова по договору    
Технологија интермодалног транспорта по договору    
Транспортна економика по договору    
Транспортна политика 09.03. 17ч   017
Управљање одржавањем возних паркова 02.03.

кабинет
Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама по договору    
Управљање радом возних паркова у транспорту робе по договору    
Шпедиција по договору    

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.