Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Реч Декана

Поштоване колегинице и колеге, драги пријатељи,

Добродошли на електронску презентацију Саобраћајног факултета  у Београду!

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду је најстарија и највиша образовна и научна институција у области саобраћаја, транспорта, логистике и комуникација у нашој земљи и региону југоисточне Европе. Наш Факултет има дугу и богату традицију. Почеци наставе из области саобраћаја на овим просторима везују се за 1950. годину кад је Влада ФНРЈ својим указом основала Високу саобраћајну школу. Инжењери потекли са нашег факултета остварили су многе значајне успехе у организацији, управљању, пројектовању и развоју саобраћајних предузећа и саобраћајних система свих видова у земљи и иностранству, од којих велики број спада у светски призната и позната имена.

Данас Саобраћајни факултет едукује студенте који стичу знање и вештине из железничког, друмског и градског саобраћаја и транспорта, безбедности друмског саобраћаја и транспорта, логистике, ваздушног и водног саобраћаја, телекомуникационог и поштанског саобраћаја, на три нивоа студирања. To су основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије.
nbojovic 

Декан Факултетa
Проф. др Небојша Бојовић,

редовни професор
 sf     

Саобраћај је од суштинског значаја за појединца и друштво у целини. Саобраћај је последица потребе људи да путују и њихових захтева да се реализује транспорт робе. Он се може дефинисати као кретање људи и робе са једне локације на другу. Такође, можемо размотрити саобраћај из друге перспективе: као проток који уочава посматрач са стране. Са овог становишта саобраћај подразумева кретање пешака и возила на путевима и областима одређеним за то. На пример, у теорији саобраћајног тока, саобраћај се углавном разматра као феномен, нагласак се ставља на изучавање процеса, док је сама сврха саобраћаја у другом плану.

Саобраћај се може поделити на различите видове, на пример, према врсти саобраћајне инфраструктуре или типу превозног средства. Саобраћајни систем се састоји од стационарне инфраструктуре (путева и терминала) и система за управљање саобраћајем (возни парк и организација оператера). Стационарна инфраструктура укључује неке делове система управљања, као што су саобраћајна сигнализација и знакови.

Опус наставе и истраживања Саобраћајног факултета спада у саобраћајно инжењерство, а оно обухвата испитивање постављања циљева, активности и последица путничког и теретног саобраћаја различитих видова, затим планирање и анализу саобраћајних система, као и  управљање саобраћајем и менаџмент.

Историјски посматрано први радови из периода 50-тих и 60-тих година прошлог века настоје да разумеју динамику друмског саобраћаја. У том периоду као и данас, тешко да постоји особа у струци која не посматра кретање возила дуж аутопута као научни експеримент, настојећи да разуме зашто је такав саобраћајни ток, како настају и нестају уска грла  и шта проузрокује другачије понашање возача.

 

Саобраћајни факултет

Универзитета у Београду
  

Сврха Саобраћајног факултета је и да дефинише саобраћај као научну дисциплину која превазилази саобраћајну технологију и методе. Било да се саобраћај одвија авионом, аутомобилом, камионом или другим видом транспорта који ће се развити у будућности, могу се установити фундаментална својства и правила. Наука о саобраћају дефинише особине саобраћаја и показује како се наше знање и вештина о једном виду саобраћаја може искористи за објашњење понашања другог.

 

Наука о саобраћају мотивисана је жељом да објасни просторне интеракције које доводе до кретања људи или предмета са места на место. Она користи методологије физике, операционих истраживања, вероватноће и теорије управљања. Заснована је на математичким моделима и оптимизационим алгоритмима са циљем да објасни феномен саобраћаја. Као таква, наука о саобраћају је усмерена на шире истраживачке заједнице, саобраћајне инжењере у пракси и будуће научнике који ће се бавити феноменом транспорта.

 

На Саобраћајном факултету студент ће научити како да моделује, управља, пројектује, аутоматизује и одржава саобраћајне системе. Наставни план и програм обухвата курсеве који покривају следеће сегменте: инжењерске алате (пројектовање, симулацију и анализу), саобраћајнa средства, саобраћајну опрему, логистику, оперативну реализацију послова у саобраћајним системима, информационе системе који су подршка саобраћајним системима, управљање и оптимизацију саобраћајних система. На Саобраћајном факултету посебну пажњу поклањамо решавању актуелних проблема. Ова институција припрема студенте за професионалну, академску и истраживачку каријеру. Нагласак је на стицању знања о напредним техникама планирања, пројектовања, оперaтивној реализацији посла, планирању одржавања, максимизацији перформанси саобраћајних система и њиховој евалуацији, укључујући и аспекте права, економије и политике.

 

Појачана забринутост за животну средину оживела је посебно интересовање за развој и управљање свим аспектима саобраћајних система, што нарочито доприноси атрактивности и актуелности истраживања која се спроводе на нашем факултету.

 

Саобраћајни факултет својим студентима омогућује детаљно познавање широког распона актуелних друштвених тема, од значаја за следеће области:  класично планирање саобраћаја, изучавање понашања корисника саобраћаја, успостављање и одржавање безбедности саобраћаја, пројектовање са оптимизацијом система, транспортна економија и политика, рањивост и заштита саобраћајне инфраструктуре, процена емисије полутаната и анализу одрживости развоја саобраћајних система. Са искуством у свим видовима транспорта, наши студенти су обучени да решавају проблеме који укључују путнике и терет, а који се јављају дуж регионалних путева, аутопутева, железничких пруга и пловних путева, као и на њиховим интермодалним компонентама. Проблеми који се јављају у интердисциплинарној области саобраћаја су комплексни и стално се мењају с променама у друштву, новим технологијама и аспектима заштите животне средине. Саобраћајни факултет школује будуће стручњаке који су способни за анализирање и решавање ових тешких проблема. Наши студенти морају савладати материју у многим дисциплинама, укључујући математику, информатику, електротехнику, урбанизам, операциона истраживања и менаџмент, логистику, економију, психологију, стране језике. Уз овакву обуку, са нагласком на академско образовање и професионални развој, наши дипломирани инжењери су сада стручњаци у локалним, државним и међународним фирмама, професори и истраживачи на универзитетима и истраживачким институтима у Србији и иностранству; руководиоци у локалним и државним органима и јавним предузећима.

 

До сада је на факултету (oд 1953.г. до 2014.) дипломирало преко 6000 студената, док тренутно студира око 2500 наших колега. У последњој академској години дипломирало је преко 220 студената, титулу мастера стекло њих 139, а докторску дисертацију одбранило 5 кандидата.

 

Саобраћајни факултет данас располаже савременим амфитеатрима, учионицама, лабораторијама, а десет учионица опремљено је најсавременијом рачунарском опремом и дигиталним таблама и умрежено wifi технологијом.

 

Ова презентација је замишљена да посетиоцима пружи увид у живот и рад нашег Факултета, али такође да студентима олакша студирање. Она пружа информације о раду катедри, института, служби факултета, студентских организација, библиотеке, али се ту могу наћи и наставни програми свих предмета, резултати испита, испитни задаци као и материјали за учење и вежбање. Студентима могу поручити да су због природе и садржаја послова којима се у пракси баве дипломирани саобраћајни инжењери студије на Саобраћајном факултету изузетно занимљиве, али и обимне и захтевне. Оне траже стрпљив и упоран рад, редовно праћење наставе, предавања и вежбe су обавезнe. Студенти који то прихвате од првог дана постићи ће добре резултате, они други стално ће каснити са својим обавезама и на крају схватити да су узалуд потрошили време. Учити током године је кључ успеха на студијама, решавање оперативних саобраћајних проблема се не може савладати на брзину и пред испитни рок.

 

Студентима који су се ове школске године уписали на Саобраћајни факултет Универзитета у Београду честитам на избору и желим да што пре постану дипломирани саобраћајни  инжењери и тиме остваре свој животни сан.

  
 

Декан

Проф. др Небојша Бојовић, дипл. инж.

.

Саобраћај се може поделити на различите видове, на пример, према врсти саобраћајне инфраструктуре или типу превозног средства. Саобраћајни систем се састоји од стационарне инфраструктуре (путева и терминала) и система за управљање саобраћајем (возни парк и организација оператера). Стационарна инфраструктура укључује неке делове система управљања, као што су саобраћајна сигнализација и знакови.

 

Опус наставе и истраживања Саобраћајног факултета спада у саобраћајно инжењерство, а оно обухвата испитивање постављања циљева, активности и последица путничког и теретног саобраћаја различитих видова, затим планирање и анализу саобраћајних система, као и  управљање саобраћајем и менаџмент.

 

Историјски посматрано први радови из периода 50-тих и 60-тих година прошлог века настоје да разумеју динамику друмског саобраћаја. У том периоду као и данас, тешко да постоји особа у струци која не посматра кретање возила дуж аутопута као научни експеримент, настојећи да разуме зашто је такав саобраћајни ток, како настају и нестају уска грла  и шта проузрокује другачије понашање возача.

 

Сврха Саобраћајног факултета је и да дефинише саобраћај као научну дисциплину која превазилази саобраћајну технологију и методе. Било да се саобраћај одвија авионом, аутомобилом, камионом или другим видом транспорта који ће се развити у будућности, могу се установити фундаментална својства и правила. Наука о саобраћају дефинише особине саобраћаја и показује како се наше знање и вештина о једном виду саобраћаја може искористи за објашњење понашања другог.

 

Наука о саобраћају мотивисана је жељом да објасни просторне интеракције које доводе до кретања људи или предмета са места на место. Она користи методологије физике, операционих истраживања, вероватноће и теорије управљања. Заснована је на математичким моделима и оптимизационим алгоритмима са циљем да објасни феномен саобраћаја. Као таква, наука о саобраћају је усмерена на шире истраживачке заједнице, саобраћајне инжењере у пракси и будуће научнике који ће се бавити феноменом транспорта.

 

На Саобраћајном факултету студент ће научити како да моделује, управља, пројектује, аутоматизује и одржава саобраћајне системе. Наставни план и програм обухвата курсеве који покривају следеће сегменте: инжењерске алате (пројектовање, симулацију и анализу), саобраћајнa средства, саобраћајну опрему, логистику, оперативну реализацију послова у саобраћајним системима, информационе системе који су подршка саобраћајним системима, управљање и оптимизацију саобраћајних система. На Саобраћајном факултету посебну пажњу поклањамо решавању актуелних проблема. Ова институција припрема студенте за професионалну, академску и истраживачку каријеру. Нагласак је на стицању знања о напредним техникама планирања, пројектовања, оперaтивној реализацији посла, планирању одржавања, максимизацији перформанси саобраћајних система и њиховој евалуацији, укључујући и аспекте права, економије и политике.

 

Појачана забринутост за животну средину оживела је посебно интересовање за развој и управљање свим аспектима саобраћајних система, што нарочито доприноси атрактивности и актуелности истраживања која се спроводе на нашем факултету.

 

Саобраћајни факултет својим студентима омогућује детаљно познавање широког распона актуелних друштвених тема, од значаја за следеће области:  класично планирање саобраћаја, изучавање понашања корисника саобраћаја, успостављање и одржавање безбедности саобраћаја, пројектовање са оптимизацијом система, транспортна економија и политика, рањивост и заштита саобраћајне инфраструктуре, процена емисије полутаната и анализу одрживости развоја саобраћајних система. Са искуством у свим видовима транспорта, наши студенти су обучени да решавају проблеме који укључују путнике и терет, а који се јављају дуж регионалних путева, аутопутева, железничких пруга и пловних путева, као и на њиховим интермодалним компонентама. Проблеми који се јављају у интердисциплинарној области саобраћаја су комплексни и стално се мењају с променама у друштву, новим технологијама и аспектима заштите животне средине. Саобраћајни факултет школује будуће стручњаке који су способни за анализирање и решавање ових тешких проблема. Наши студенти морају савладати материју у многим дисциплинама, укључујући математику, информатику, електротехнику, урбанизам, операциона истраживања и менаџмент, логистику, економију, психологију, стране језике. Уз овакву обуку, са нагласком на академско образовање и професионални развој, наши дипломирани инжењери су сада стручњаци у локалним, државним и међународним фирмама, професори и истраживачи на универзитетима и истраживачким институтима у Србији и иностранству; руководиоци у локалним и државним органима и јавним предузећима.

 

До сада је на факултету (oд 1953.г. до 2014.) дипломирало преко 6000 студената, док тренутно студира око 2500 наших колега. У последњој академској години дипломирало је преко 220 студената, титулу мастера стекло њих 139, а докторску дисертацију одбранило 5 кандидата.

 

Саобраћајни факултет данас располаже савременим амфитеатрима, учионицама, лабораторијама, а десет учионица опремљено је најсавременијом рачунарском опремом и дигиталним таблама и умрежено wifi технологијом.

 

Ова презентација је замишљена да посетиоцима пружи увид у живот и рад нашег Факултета, али такође да студентима олакша студирање. Она пружа информације о раду катедри, института, служби факултета, студентских организација, библиотеке, али се ту могу наћи и наставни програми свих предмета, резултати испита, испитни задаци као и материјали за учење и вежбање. Студентима могу поручити да су због природе и садржаја послова којима се у пракси баве дипломирани саобраћајни инжењери студије на Саобраћајном факултету изузетно занимљиве, али и обимне и захтевне. Оне траже стрпљив и упоран рад, редовно праћење наставе, предавања и вежбe су обавезнe. Студенти који то прихвате од првог дана постићи ће добре резултате, они други стално ће каснити са својим обавезама и на крају схватити да су узалуд потрошили време. Учити током године је кључ успеха на студијама, решавање оперативних саобраћајних проблема се не може савладати на брзину и пред испитни рок.

 

Студентима који су се ове школске године уписали на Саобраћајни факултет Универзитета у Београду честитам на избору и желим да што пре постану дипломирани саобраћајни  инжењери и тиме остваре свој животни сан.

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.