Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Текућа обавештења


Све испитне обавезе на основним и мастер студијама везане за израду и одбрану завршних и мастер радова у школској 2015/16 години се морају завршити закључно са 30.9.2016. године

Вежбанке за полагање испита или колоквијума као и испитне пријаве се од 1.1.2016. год. могу купити искључиво у скриптарници факултета.

 

 Пријаве и вежбанке купљене у фотокопирници се неће признавати.


 

  

   

Основне информације за упис на мастер академске студије у школској 2013/2014. години

На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/Upis-master-akademske-2013.pdf) за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2013/2014. години

*Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер академских студија ће бити одржано од 15 септембра до 21.октобра 2013. године.

* Потребна документа за пријаву су:
- Оригинална документа на увид (диплома тј. уверење о завршеним основним академским студијама и извод из матичне књиге рођених) и оверене копије истих.
- Потврда за оне које конкуришу за буџетска места, да нису у радном односу.
- Попуњен пријавни лист (који се добија на факултету)
- Доказ о уплати за пријаву од 7,000,00 динара.

*Комисија за мастер студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 23.октобра 2013. године.

* Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити шефу студентске службе у периоду од 23. до 25. октобра до 12ч 2013. године.

* Коначна ранг листа ће се објавити 25.октобра у 13ч.

*Распоред кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке 26.октобра у 10ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.

* Упис примљених кандидата је 28.октобра од 09 ч, сала 128.

Кандидати који стекну право на упис подносе:
- два обрасца ШВ -20
- индекс
- 1300,00 дин (СПИДС,осигурање и С картица)
- две фотографије формата 4,5x3,5 цм
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)

*Комисија за Мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на Мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs
   
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.