Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

О катедри

Катедра за операциона истраживања у саобраћају се бави применом метода Операционих истраживања и Вештачке интелигенције у саобраћају, транспорту, логистици и комуникацијама.
Истраживачке активности Катедре обухватају развој модела и софтвера у областима планирања, пројектовања, управљања операцијама, и одржавања саобраћајних и транспортних система.
Методе операционих истраживања користе се у области саобраћајног и транспортног инжењерства преко пола века. Већ и slika2mala2.jpgпрве примене метода Операционих истраживања у саобраћајном инжењерству (Leslie C. Edie, “Traffic Delays at Tool Booths” Journal of the Operations Research Society of America, Vol. 2, No. 2, pp. 107-138, May, 1954.) указале су на велике могућности ових метода у математичком моделирању саобраћајних феномена.
Операциона истраживања имају дугу традицију и на Саобраћајном факултету. Први курсеви, које је увео професор Светозар Вукадиновић, одржани су почетком седамдесетих година.Савремене саобраћајне и транспортне системе у развијеним земљама карактерише постојање класичних и нових електронских, комуникационих и информационих технологија уграђених у транспортну инфраструктуру и саобраћајна средства са циљем да се олакша управљање саобраћајним токовима, смање саобраћајна загушења, времена путовања и укупни транспортни трошкови, као и да се подигне квалитет саобраћајних услуга и путовање учини сигурнијим. Прикупљање података, њихова статистичка анализа, развој модела и софтвера за решавање различитих стратегијских, тактичких и оперативних проблема саобраћаја представљају доминанте истраживачке правце Катедре за операциона истраживања у саобраћају.
Поред примене традиционалних техника из области оптимизације, примена теорије вероватноће и стохастичких процеса и техника за управљање саобраћајним, транспортним и логистичким процесима, истраживачке активности Катедре карактерише и појава радова из области рачунарске интелигенције и прожимање са другим научим дисциплинама.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.