Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

O katedri

Katedra za operaciona istraživanja u saobraćaju se bavi primenom metoda Operacionih istraživanja i Veštačke inteligencije u saobraćaju, transportu, logistici i komunikacijama.
Istraživačke aktivnosti Katedre obuhvataju razvoj modela i softvera u oblastima planiranja, projektovanja, upravljanja operacijama, i održavanja saobraćajnih i transportnih sistema.
Metode operacionih istraživanja koriste se u oblasti saobraćajnog i transportnog inženjerstva preko pola veka. Već i slika2mala2.jpgprve primene metoda Operacionih istraživanja u saobraćajnom inženjerstvu (Leslie C. Edie, “Traffic Delays at Tool Booths” Journal of the Operations Research Society of America, Vol. 2, No. 2, pp. 107-138, May, 1954.) ukazale su na velike mogućnosti ovih metoda u matematičkom modeliranju saobraćajnih fenomena.
Operaciona istraživanja imaju dugu tradiciju i na Saobraćajnom fakultetu. Prvi kursevi, koje je uveo profesor Svetozar Vukadinović, održani su početkom sedamdesetih godina.Savremene saobraćajne i transportne sisteme u razvijenim zemljama karakteriše postojanje klasičnih i novih elektronskih, komunikacionih i informacionih tehnologija ugrađenih u transportnu infrastrukturu i saobraćajna sredstva sa ciljem da se olakša upravljanje saobraćajnim tokovima, smanje saobraćajna zagušenja, vremena putovanja i ukupni transportni troškovi, kao i da se podigne kvalitet saobraćajnih usluga i putovanje učini sigurnijim. Prikupljanje podataka, njihova statistička analiza, razvoj modela i softvera za rešavanje različitih strategijskih, taktičkih i operativnih problema saobraćaja predstavljaju dominante istraživačke pravce Katedre za operaciona istraživanja u saobraćaju.
Pored primene tradicionalnih tehnika iz oblasti optimizacije, primena teorije verovatnoće i stohastičkih procesa i tehnika za upravljanje saobraćajnim, transportnim i logističkim procesima, istraživačke aktivnosti Katedre karakteriše i pojava radova iz oblasti računarske inteligencije i prožimanje sa drugim naučim disciplinama.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.