Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Knjiga predmeta (školska 2014/2015)

1.

Odabrana poglavlja iz operacionih istraživanja: matematičko programiranje i stohastički modeli i njihova primena u saobraćaju i transportu

2.

Diskretna matematika (Logika, grafovi i algoritmi)

3.

Sistemi za podršku odlučivanju u saobraćaju i transportu

4.

Uvod u teoriju haosa

5.

Stohastička analiza

6.

Kvalitet transportnih sredstava

7.

Upravljanje podacima

8.

Transportna ekonomika

9.

Multimedijalni sistemi

10.

Sistemi javnog drumskog transporta

11.

Savremene fizičke metode za kontrolu i detekciju zagađenja čovekove okoline za saobraćajne inženjere

12.

Parcijalne diferencijalne jednačine

13.

Upravljanje tokovima na transportnim mrežama

14.

Fazi sistemi sa primenama u saobraćaju i transportu

15.

Simulaciono modeliranje

16.

Uloga ljudskih faktora u saobraćaju

17.

Teorija upravljanja sistemima

18.

Baze podataka u bezbednosti saobraćaja

19.

Menadžment u saobraćaju i komunikacijama

20.

Projektni menadžment u saobraćajnom inženjerstvu

21.

Informatizacija rada i održavanja transportnih sredstava

22.

Planiranje i upravljanje razvojem u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

23.

Dinamičke karakteristike savremenih drumskih transportnih sredstava

24.

Internet programiranje u saobraćaju

25.

Integrisano upravljanje troškovima u transportu i komunikacijama

26.

Poslovna logistika odabrana poglavlja

27.

Savremene metode unapređenja bezbednosti puta

28.

Optimizacija transportnih procesa u sistemima drumskog transporta robe

29.

Bezbednost vazdušne plovidbe

30.

Upravljanje procesima u vazdušnom saobraćaju

31.

Izabrane metode multivarijacione statistike

32.

Modeliranje politike transporta i komunikacija

33.

Stabilnost kretanja kopnenih vozila

34.

Upravljanje sistemima javnog transporta putnika

35.

Fizičke osnove savremenih tehnologija u saobraćajnom inženjerstvu

36.

Ergonomsko digitalno modelovanje radnog procesa

37.

Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u bezbednosti saobraćaja

38.

Kontrola letenja 4

39.

Vazduhoplovna pristaništa 4

40.

Planiranje i prognoziranje u komunikacijama

41.

Heterogene bežične mreže

42.

Teorija telekomunikacionog saobraćaja

43.

Upravljanje železničkim saobraćajem i transportom

44.

Efektivnost transportnih vazduhoplova

45.

Odabrana poglavlja logistike povratnih tokova

46.

Sistemi rukovanja materijalom

47.

Marketing bezbednosti saobraćaja

48.

Upravljanje bezbednošću saobraćaja

49.

Forenzika saobraćajnih nezgoda

50.

Upravljanje tehničkim stanjem voznih parkova

51.

Inteligentni saobraćajni sistemi

52.

Vazduhoplovna prevozna sredstva

53.

Planiranje procesa u e-komunikacijama

54.

Politika razvoja informacionog društva

55.

Odabrana poglavlja iz logistike opasnih materija

56.

Karakteristike bezbednosti transportnih sredstava

57.

Performanse transportnih sredstava

58.

Transportna sredstva za prevoz opasne robe

59.

Modeliranje performansi city logističkih sistema

60.

Intermodalni transport i logistički centri

61.

Modeli za projektovanje i upravljanje rečnom i morskom flotom

62.

Planiranje, saobraćajno projektovanje i održavanje infrastrukturnih postrojenja na železnici

63.

Planiranje saobraćaja

64.

Planiranje prevoženja i ekploatacija vazduhoplova 4

65.

Modeli upravljanja kvalitetom u logistici

66.

Specijalna poglavlja iz tehnike upravljanja vozila sa električnom vučom

67.

Interkonekcija telekomunikacionih mreža

68.

Upravljanje troškovnom efikasnošću transportnih poslovnih sistema

69.

Rutiranje saobraćaja u komnikacionim mrežama

70.

Telekomunikacije u inteligentnim transportnim sistemima

71.

Upravljanje procesima u poštanskom saobraćaju

72.

Upravljanje parkiranjem

73.

Transportna politika u okviru strategije održivog razvoja

74.

Kvantitativne analize bezbednosti saobraćaja - merenje bezbednosti

75.

Informacioni sistemi u logistici

76.

Performanse logističkih sistema

77.

Tarifiranje u telekomunikacionim mrežama

78.

Digitalna forenzika

79.

Telekomunikacione mreže naredne generacije

80.

Teorija saobraćajnog toka - modeli

81.

Primena sistema elektronske navigacije i komunikacija u organizaciji vodnog saobraćaja

82.

Upravljanje bezbednošću vazduhoplova

83.

Upravljanje rizikom u transportu opasne robe

84.

Metode eksploatacionih proračuna propulziono-energetskih učinaka brodova u eksploataciji flote

85.

Optimizacija performansi transportnih vazduhoplova

86.

Modeli za tehnološko projektovanje i upravljanje rečnim i morskim lukama

87.

Osnove i metodologija bezbednosti saobraćaja

88.

Strategije i metode marketing menadžmenta održivog transporta

89.

Saobraćajno projektovanje - složeni gradski sistemi

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.