Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Združena katedra za bezbednost saobraćaja i drumska vozila

Katedra za drumska vozila i dinamiku vozila
dr Srećko ŽEŽELj, redovni profesor – šef Združene katedre za bezbednost saobraćaja i drumska vozila
dr Vlastimir DEDOVIĆ, redovni profesor
dr Dušan MLADENOVIĆ, docent
dr Ivan IVKOVIĆ, docent
dr Dragan SEKULIĆ, docent


Katedra za bezbednost saobraćaja
dr Milan VUJANIĆ, redovni profesor – šef Odseka za drumski i gradski saobraćaj i transport
dr Krsto LIPOVAC, redovni profesor
dr Boris ANTIĆ, docent
dr Dalibor PEŠIĆ, docent
Nenad Marković, dipl. inž.
Jelica Davidović, mast. inž.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.