Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

OSNOVNE INFORMACIJE ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.

Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70) studenata.

Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

 

Prijavljivanje kandidata:

Na osnovu objedinjenog Konkursa ( http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/Upis-master-akademske-2014.pdf ) za upis studenata na master akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2013/2014. godini vršiće se prijavljivanje kandidata:

- za kandidate sa drugih Fakulteta i Univerziteta - od 13. oktobra do 20. oktobra 2014. god. (od 15  do 17 časova u sali 128)
- za kandidate koji su završili osnovne akademske studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu - od 20. oktobra do 23.oktobra 2014. god. (od 15  do 17 časova u sali 128)


Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

- Originalna dokumenta na uvid (diploma tj. uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i izvod iz matične knjige rođenih) i overene kopije istih;
- Uverenje o položenim ispitima (za kandidate sa drugih fakuleta);
- Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;
- Popunjen prijavni list (elektronska verzija, preuzmite PDF dokument klikom na ovu liniju teksta);
- Dokaz o uplati za troškove organizacije konkursa: 7.100,00 dinara (primer je prikazan na sledećoj slici)

uplatnica_upis_master


Važni datumi:

*Objavljivanje preliminarne rang liste: 24. oktobra 2014. god. u 14 časova

*Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati mogu dostaviti šefu studentske službe 24.oktobra i 25. oktobra do 12č 2014. godine.

* Objavljivanje konačne rang liste: 26.oktobra u 10č.

*Upis kandidata po modulima će se obaviti putem javne prozivke 27.oktobra u 15:00 h u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, sala 128.


Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

- dva obrasca ŠV -20,
- indeks,
- 1300,00 din (SPIDS,osiguranje i S kartica),
- dve fotografije formata 4,5x3,5 cm i
- dokaz o uplati školarine (za samofinasirajuće studente).

 

Napomene:

1. Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs.

2.  Način bodovanja je definisan Članom 70. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama (PDF dokument za detaljan pregled), čiji izvod možete videti u narednom delu strane:

clan70

 

 

 


VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE NA SAOBRAĆAJNOM FAKULTETU U BEOGRADUNA OSNOVU ČLANA 2, PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSNOVNIM I MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, KOMISIJA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE JE NA SASTANKU ODRŽANOM 10. 10. 2014. GOD. DONELA

 

ODLUKU

O ODREĐIVANJU FAKTORA KOMPATIBILNOSTI (U OPSEGU 0 DO 0,5) ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2014/15.

ČLAN 1.

ODREĐUJE SE FAKTOR KOMPATIBILNOSTI IZMEĐU MODULA STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA I MODULA NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA U VREDNOSTI 0,5 ZA:

1. ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT (OAS) I ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT (MAS),
2. DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT (OAS)–SMER SAOBRAĆAJ I SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO (MAS),
3. DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT–SMER TRANSPORT (OAS) I INŽENJERSTVO GRADSKOG I DRUMSKOG TRANSPORTA (MAS),
4. DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT–SMER BEZBEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA (OAS) I BEZBEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA (MAS),
5. VODNI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT (OAS) I VODNI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT (MAS),
6. VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT (OAS) I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT (MAS),
7. LOGISTIKA (OAS) I LOGISTIKA (MAS),
8. POŠTANSKI SAOBRAĆAJ I MREŽE (OAS) I POŠTANSKI SAOBRAĆAJ I MREŽE (MAS),
9. TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ I MREŽE (OAS) I TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ I MREŽE (MAS).

ČLAN 2.

IZUZETNO OD SLUČAJEVA IZ ČLANA 1 OVE ODLUKE, ODREĐUJE SE FAKTOR KOMPATIBILNOSTI IZMEĐU MODULA STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA I MODULA NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA U VREDNOSTI 0,45.

ČLAN 3.

ODREĐUJE SE FAKTOR KOMPATIBILNOSTI IZMEĐU MODULA STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FAKULTETA IZ TEHNIČKO–TEHNOLOŠKe GRUPACIJE UNIVERZITETA U BEOGRADU I MODULA NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA U VREDNOSTI 0,25.

ČLAN 4.

SVE DRUGE POJEDINAČNE SLUČAJEVE, KOJI NISU OBUHVAĆENI OVOM ODLUKOM, REŠAVAĆE KOMISIJA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE, NA PREDLOG RUKOVODIOCA MODULA ZA KOJI KANDIDAT KONKURIŠE.

PREDSEDNIK KOMISIJE
PROF. DR VALENTINA RADOJIČIĆ

 

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.