Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Katedra za tehničku eksploataciju drumskih transportnih sredstava

Članovi katedre:
  • Prof. dr Stevo Bunčić, dipl. inž. saobr. (kab. 338, III sprat)
  • Doc. dr Davor Vujanović,  dipl. inž. saobr. (kab. 337, III sprat)
  • Doc. dr Vladimir Momčilović,  dipl. inž. saobr. (lab. 13, suteren)
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.