Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Poziv za predavanje Prof. dr Paul Schonfeld

Prof. dr Paul Schonfeld će održati Predavanje pod nazivom “Transfer Coordination in Transportation Systems” na Saobraćajnom fakultetu u sredu, 01. Juna 2016.g, u 11:00 (Sala 128).

Paul Schonfeld je profesor Departmana za civilno inženjerstvo Univerziteta Merilend u Koledž Parku, SAD. Diplomirao je i magistrirao 1974. godine na Masačusetkom tehničkom institutu (MIT). Doktorirao je 1978. godine na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju. Bavi se sistemskom analizom u saobraćaju, urbanim transportnim sistemima, rečnim saobraćajem, vazdušnim saobraćajem, transportnom ekonomijom i logistikom. Rukovodio je izradom više od 100 istraživačkih projekata iz oblasti saobraćajnog inženjerstva. Objavio je 136 radova u medjunarodnim naučnim časopisima i 63 rada u zbornicima radova naučnih skupova. Tokom nastavničke karijere, koja traje neprekidno od 1978. godine,  bio je mentor za izradu 37 doktorskih disertacija i 46 master radova. Član je uredjivačkih odbora većeg broja međunarodnih naučnih časopisa. Do sada je nekoliko diplomaca sa Saobraćajnog fakulteta nastavilo svoje školovanje na Univerzitetu Merilend na kome su, pod rukovodstvom profesora Schonfelda, magistrirali i doktorirali.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.