Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Savet Saobraćajnog fakultetaPredsednik Saveta: Dr Branka Dimitrijević, vanredni profesor

Zamenik predsednika Saveta: Dr Milica Kalić, redovni profesor

 

Članovi Saveta Saobraćajnog fakulteta iz reda nastavnika:

 • Prof. dr Slavko Vesković
 • Prof. dr Milorad Vidović
 • Prof. dr Branka Dimitrijević
 • Prof. dr Milica Kalić
 • Prof. dr Jadranka Jović
 • Prof. dr Krsto Lipovac
 • Prof. dr Katarina Vukadinović
 • Prof. dr Jovan Popović
 • Prof. dr Milorad Kilibarda
 • Prof. dr Dragutin Kostić
 • Prof. dr Dejan Marković
 • Prof. dr Andreja Samčović
 • Prof. dr Šašić Olivera
 • Prof. dr Dragoslav Kuzmanović
 • Prof. dr Aleksandar Perović
 

Članovi Saveta Saobraćajnog fakulteta imenovani od strane Vlade Republike Srbije:

 • Milovan Marković
 • Lazar Jakšić
 • Dr Dragan Rajković

Članovi Saveta Saobraćajnog fakulteta iz reda studenata:

 • Aleksandar Sibinov
 • Vukašin Hrle
 • Stefan Vučković
 • Davor Košutić

 

 

 

 

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.