Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Javne nabavke

17.05.2016. JNMV-01/2016: Javna nabavka male vrednosti: Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija |  (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)
26.06.2015. JNMV-150601: Javna nabavka male vrednosti: Habavka dobara - električne energije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)
29.10.2014. JNMV-141001: Javna nabavka male vrednosti - Rekonstrukcija grejno ventilacionih komora
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Izmena konkursne dokumentacije | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)
14.07.2014. JNMV-140702: Javna nabavka male vrednosti - Video nadzor za potrebe Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Pitanja i odgovori | Obaveštenje o obustavi postupka (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)
01.07.2014. JNMV-140701: Javna nabavka male vrednosti - Nabavka usluge omladinske/studentske zadruge
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Izmena konkursne dokumentacije | Pitanja i odgovori | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)
30.06.2014. JNMV-140603: Javna nabavka male vrednosti - Štampanje knjiga
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Pitanja i odgovori | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)
27.06.2014. JNMV-140602: Javna nabavka male vrednosti - Izvršenje usluge uspostavljanja informacionog sistema
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Obaveštenje o zaključenom ugovoru(preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)
23.06.2014. JNOP-140601: Otvoreni postupak - za javnu nabavku dobara – električne energije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)
30.04.2014. JNOP-140402: Otvoreni postupak - Rekonstrukcija toplotne predajne stanice
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Pitanja i odgovori | Pitanja i odgovori II | Produženje roka | Izmene konkursne dokumentacije |
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)
10.04.2014. JNMV-140401: Javna nabavka male vrednosti - Rekonstrukcija sanitarnih čvorova i blokova
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Izmena konkursne dokumentacije |
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.