Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Alumni i prijatelji fakulteta

Fakultet podržava studenske inicijative i aktivnosti i neguje tradiciju nagrađivanja najuspešnijih studenata. Svake godine dodeljuju se nagrade najboljim studentima na svakoj godini studija, zatim nagrade Fondacija fakulteta, kao i nagrade za najbolje studente svakog studijskog programa.

Do sada je na Saobraćajnom fakultetu diplomiralo preko 4 600 studenata, diplomu magistra tehničkih nauka steklo je preko 170 poslediplomaca, a diplomu doktora tehničkih nauka preko 90 kandidata. Prosečno se na prvu godinu studija upisuje oko 400 studenata.

Fotografije sa promocije magistara, specijalista saobraćaja, diplomiranih inženjera saobraćaja, inženjera saobraćaja i najuspešnijih studenata u 2006. godini, možete pogledati klikom na sliku ili ovde. Objavili smo one fotografije koje imaju zadovoljavajući kvalitet i ovom prilikom se izvinjavamo svim kolegama koji se ne pojavljuju na slikama.

 

 

 
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.