Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Institut Saobraćajnog fakulteta

UNIVERZITET U BEOGRADU - SAOBRAĆAJNI FAKULTET

INSTITUT SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

 

Vojvode Stepe 305
Beograd

 

 

Telefon: 011 309 1 362
Faks: 011 246 81 20
 

 


 

OPIS NAUČNO ISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI

Institut Saobraćajnog fakulteta je interdisciplinarna istraživačka organizacija u sklopu Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prvenstveno orijentisana na rešavanje problema iz svih vidova saobraćaja, transporta i komunikacija. Osnovni ciljevi Instituta su da promoviše primenjena istraživanja, nove metodologije i tehnologije i da uz učešće eminentnih eksperata dođe do superiornih rešenja za potrebe svojih klijenata. Institut sa svojim okruženjem, ljudskim i tehničkim resursima, dugogodišnjim iskustvom i referencama obezbeđuje svojim klijentima vrhunska interdisciplinarna ekspertna rešenja iz oblasti saobraćaja, transporta i komunikacija. Institut ima najviši nivo obrazovanog profesionalnog kadra koji se afirmisao u rešavanju problema iz matičnih oblasti u zemlji i inostranstvu, kako za potrebe vladinih institucija tako i firmi u društvenom i privatnom vlasništu. Karakter istraživačkih i menadžerskih aktivnosti Instituta zahteva često interdisciplinarni prilaz što je dovelo do razvijanja snažnih profesionalnih veza sa brojnim ekspertima i istraživačkim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Pregled osnovnih oblasti rada daje okvirnu sliku istraživačkih i menadžerskih aktivnosti Instituta. Imajući u vidu i specifične zahteve pojedinih klijenata praktikuju se i specifični istraživački projekti.

Status Instituta obezbeđuje punu nezavisnost u formiranju timova eksperata u rešavanju pojedinih problema. Za svaki konkretni problem formira se interdisciplinaran tim sastavljen od eksperata (iz specifične oblasti) Instituta i ujedno se utvrđuje rukovodilac projekta. Fleksibilnost Instituta imajući u vidu složenost problema u oblasti saobraćaja i transporta omogućava uključivanje, po potrebi, eksperata iz drugih istraživačkih organizacija iz zemlje i inostranstva.

 

ISTRAŽIVANJA U SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU

INSTITUT JE SPECIJALIZOVAN U ISTRAŽIVANJIMA U SVIM OBLASTIMA SAOBRAĆAJA I TRANSPORTA. OVO OBUHVATA ISTRAŽIVANJA I DEFINISANJE ZAHTEVA ZA TRANSPORTOM, KARAKTERISTIKA SAOBRAĆAJNOG TOKA, ISTRAŽIVANJA PUTNIČKIH I ROBNIH TOKOVA, ISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA PONAŠANJA KORISNIKA, RAZVOJ SIMULACIONIH MODELA U SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU, STUDIJE PRE I POSLE, RAZVOJ EKSPERTNIH SISTEMA, PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U SAOBRAĆAJU, TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA.

 

 

PLANIRANJE U OBLASTI SAOBRAĆAJA I TRANSPORTA

PRIMENA RAZLIČITIH METODOLOGIJA I TEHNIKA U TRANSPORTNOM I SAOBRAĆAJNOM PLANIRANJU U SVIM OBLASTIMA. PUTNIČKI I ROBNI TRANSPORT, RASPODELE PO VIDOVIMA, PROGNOZE, PUTNIČKI I ROBNI TERMINALI, STUDIJE ORGANIZACIJE U SVIM VIDOVIMA SAOBRAĆAJA I TRANSPORTA, TRANSPORTNA I SAOBRAĆAJNA POLITIKA, ANALIZA TRANSPORTNIH I SAOBRAĆAJNIH MREŽA, STUDIJE UTICAJA I DR.

 

SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO I UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM

PRIMENA RAZLIČITIH METODOLOGIJA I TEHNIKA U UPRAVLJANJU SAOBRAĆAJEM. UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM NA GRADSKOJ I VANGRADSKOJ MREŽI, UPRAVLJANJE POTREBAMA ZA PARKIRANJEM. STUDIJE BEZBEDNOSTI I EKSPERTIZE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA. DALJINSKO OPERATIVNO UPRAVLJANJE TRANSPORTNIM SREDSTVIMA, KOMUNICIRANJE SA VOZAČIMA, PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA.

 

TRANSPORTNA SREDSTVA I OPREMA

RAZVOJ METODOLOGIJE IZBORA ODGOVARAJUĆIH TRANSPORTNIH SREDSTAVA U FUNKCIJI TRAŽNJE, KAPACITETA, TEHNIČKIH PARAMETARA SREDSTAVA I PRATEĆE INFRASTRUKTURE. DEFINISANJE TRANSPORTNIH PARAMETARA NOVIH TRANSPORTNIH SREDSTAVA. IZBOR I TEHNO-EKONOMSKO VREDNOVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA I OPREME.

 

KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE, UPRAVLJANJE, EKSPLOATACIJA I ODRŽAVANJE JAVNIH I FUNKCIONALNIH - POSEBNE NAMENE - KOMUNIKACIONIH MREŽA. TEHNOLOGIJA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIONOG SAOBRAĆAJA. KONTROLA I UPRAVLJANJE KVALITETOM SERVISA. SISTEMI VEZA U SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU. LOGISTIČKO INŽENJERSTVO.

 

TRANSPORTNA EKONOMIJA

PRIMENA TEHNIKA VREDNOVANJA NA PROBLEME SAOBRAĆAJA I TRANSPORTA. FUNKCIONALNO VREDNOVANJE, ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI, FINANSIRANJE TRANSPORTNIH AKTIVNOSTI I INFRASTRUKTURE, UŠTEDE U ENERGIJI, ROBNI TRANSPORT. TRANSFORMACIJA VLASNIČKE STRUKTURE U SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU. MODELIRANJE I VREDNOVANJE KOMPLEKSNIH SISTEMA U SAOBRAĆAJU, TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA.

 

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

PRIMENA OPERACIONIH ISTRAŽIVANJA U REŠAVANJU PROBLEMA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA, TRANSPORTA I KOMUNIKACIJA. PRIMENA STANDARDNIH TEHNIKA KAO ŠTO SU MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE, STATISTIKA, TEORIJA REDOVA, SIMULACIJA, TEORIJA GRAFOVA, TEORIJA LOKACIJA, RUTIRANJE, FAZI SKUPOVI, NEURONSKE MREŽE I DR.

 

RAZVOJ SOFTVERA I PRIMENA RAČUNARSKIH PROGRAMA

PRIMENA RAČUNARSKE TEHNIKE U REŠAVANJU PROBLEMA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA, TRANSPORTA I KOMUNIKACIJA, RAZVOJ RAČUNARSKIH PROGRAMA, RAZVOJ BAZA PODATAKA, IZBOR RAČUNARSKIH KONFIGURACIJA ZA POTREBE KLIJENATA I DR.

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

STUDIJE UTICAJA TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE I SAOBRAĆAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. STUDIJE BEZBEDNOSTI. UTICAJ RAZLIČITIH TIPOVA VOZILA - BUKA, VIBRACIJE, ZAGAĐENJE. DEFINISANJE STRATEGIJA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.

 

EKSPERIMENTALNA I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

MERENJA I ISPITIVANJA STATIČKIH I DINAMIČKIH POJAVA KOD SVIH VIDOVA SAOBRAĆAJA. MERENJA I ISPITIVANJA BUKE, VIBRACIJA, ZAGAĐENJA I DRUGOG U SAOBRAĆAJU. ISPITIVANJA RAZLIČITIH VRSTA MATERIJALA U PRIMENI U SAOBRAĆAJU. STANDARDIZACIJA. EKSPERIMENTALNA I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA ELEKTRIČNIH VOZILA, ISPITIVANJA LIFTOVA. MERENJA I ISPITIVANJA SAOBRAĆAJNE OPREME I TRANSPORTNIH SREDSTAVA. ATESTIRANJE.

MENADŽMENT I MARKETING

ORGANIZACIJA I MENADŽMENT U TRANSPORTU. MARKETING. ISTRAŽIVANJE TRANSPORTNOG TRŽIŠTA.

 

 

KRATAK ISTORIJAT

 

ZAVOD ZA PROUČAVANJE I UNAPREĐENJE SAOBRAĆAJA (1961.- 1972.)

ZAVOD JE OSNOVAN ODLUKOM SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA OD 6. APRILA 1961.GODINE. POSLE DONOŠENJA I USVAJANJA NOVOG STATUTA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA OD 16. MARTA 1967. GODINE I PRAVILNIKA O ZADACIMA,  USTROJSTVU I RADU ZAVODA, OD 23. JANUARA 1969. GODINE, TAČNO JE ODREĐEN ZADATAK ZAVODA: OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽVAČKE DELATNOSTI U OBLASTI SAOBRAĆAJA, KAKO U OKVIRU FAKULTETA, TAKO I ZA POTREBE DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA.

 

INSTITUT SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA (1972. - )

OD 1972. GODINE OVOJ JEDINICI FAKULTETA IZMENJEN JE NAZIV U DANAŠNJI INSTITUT SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA.

OD SVOG OSNIVANJA, INSTITUT SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA DAO JE ZNAČAJAN DOPRINOS RAZVOJU NAUKE I STRUKE U OBLASTI SAOBRAĆAJA I TRANSPORTA, PRI ČEMU JE OBRAĐENO PREKO 1.700 STUDIJA I PROJEKATA, EKSPERTIZA, VEŠTAČENJA I DR. MEĐU NJIMA NALAZE SE I STUDIJE STRATEŠKOG KARAKTERA ZNAČAJNE ZA RAZVOJ SAOBRAĆAJNOG SISTEMA ZEMLJE I ZA POJEDINE VIDOVE SAOBRAĆAJA KAO I STUDIJE SAOBRAĆAJNO-EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ZA NAJVEĆE INFRASTRUKTURNE PROJEKTE U OBLASTI ŽELEZNICE I PUTEVA KOJE SU KREDITIRANE OD SVETSKE BANKE IZ VAŠINGTONA I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE NA PROSTORU PRETHODNE JUGOSLAVIJE. INSTITUT JE NOSILAC STRATEŠKOG NAUČNOG PROJEKTA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA, TEHNOLOŠKIH I INOVACIONIH PROJEKATA KOJE FINANSIRA MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOGIJU REPUBLIKE SRBIJE.

 

 

STRUKTURA ISTRAŽIVAČA

RED.BR.

TITULA/NASTAVNA - NAUČNA ZVANJA

BROJ

  1

REDOVNI PROFESOR

36

  2

VANREDNI PROFESOR

20

  3

DOCENT

34

  4

NASTAVNIK STRANOG JEZIKA

2

  5

ASISTENTI

57

  6

ASISTENTI PRIPRAVNICI

2

  7

SARADNIK U NASTAVI

5

  8

VIŠI STRUČNI SARADNIK

2

  9

STRUČNI SARADNIK

4

UKUPNO

167


 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.