Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Knjiga predmeta (školska 2014/2015)

  I godina (I semestar) - bira se četiri predmeta

1.

Godišnji rad izložen na doktorskom seminaru - obavezni

2.

Odabrana poglavlja iz operacionih istraživanja: matematičko programiranje i stohastički modeli i njihova primena u saobraćaju i transportu

3.

Diskretna matematika (Logika, grafovi i algoritmi)

4.

Sistemi za podršku odlučivanju u saobraćaju i transportu

5.

Uvod u teoriju haosa

6.

Stohastička analiza

7.

Kvalitet transportnih sredstava

8.

Upravljanje podacima

9.

Transportna ekonomika

10.

Multimedijalni sistemi

11.

Sistemi javnog drumskog transporta

12.

Savremene fizičke metode za kontrolu i detekciju zagađenja čovekove okoline za saobraćajne inženjere

13.

Parcijalne diferencijalne jednačine

14.

Upravljanje tokovima na transportnim mrežama

15.

Fazi sistemi sa primenama u saobraćaju i transportu

16.

Simulaciono modeliranje

17.

Uloga ljudskih faktora u saobraćaju

18.

Teorija upravljanja sistemima

19.

Baze podataka u bezbednosti saobraćaja

20.

Menadžment u saobraćaju i komunikacijama

21.

Projektni menadžment u saobraćajnom inženjerstvu

22.

Informatizacija rada i održavanja transportnih sredstava

23.

Planiranje i upravljanje razvojem u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

24.

Dinamičke karakteristike savremenih drumskih transportnih sredstava

25.

Internet programiranje u saobraćaju

26.

Integrisano upravljanje troškovima u transportu i komunikacijama

27.

Poslovna logistika odabrana poglavlja

28.

Savremene metode unapređenja bezbednosti puta

29.

Optimizacija transportnih procesa u sistemima drumskog transporta robe

30.

Bezbednost vazdušne plovidbe

31.

Upravljanje procesima u vazdušnom saobraćaju

32.

Izabrane metode multivarijacione statistike

33.

Modeliranje politike transporta i komunikacija

34.

Stabilnost kretanja kopnenih vozila

35.

Upravljanje sistemima javnog transporta putnika

36.

Fizičke osnove savremenih tehnologija u saobraćajnom inženjerstvu

37.

Ergonomsko digitalno modelovanje radnog procesa

38.

Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u bezbednosti saobraćaja

  I godina (II semestar) - bira se četiri predmeta

1.

Godišnji rad izložen na doktorskom seminaru - obavezni

2.

Kontrola letenja 4

3.

Vazduhoplovna pristaništa 4

4.

Planiranje i prognoziranje u komunikacijama

5.

Heterogene bežične mreže

6.

Teorija telekomunikacionog saobraćaja

7.

Upravljanje železničkim saobraćajem i transportom

8.

Efektivnost transportnih vazduhoplova

9.

Odabrana poglavlja logistike povratnih tokova

10.

Sistemi rukovanja materijalom

11.

Marketing bezbednosti saobraćaja

12.

Upravljanje bezbednošću saobraćaja

13.

Forenzika saobraćajnih nezgoda

14.

Upravljanje tehničkim stanjem voznih parkova

15.

Inteligentni saobraćajni sistemi

16.

Vazduhoplovna prevozna sredstva

17.

Planiranje procesa u e-komunikacijama

18.

Politika razvoja informacionog društva

19.

Odabrana poglavlja iz logistike opasnih materija

20.

Karakteristike bezbednosti transportnih sredstava

21.

Performanse transportnih sredstava

22.

Transportna sredstva za prevoz opasne robe

23.

Modeliranje performansi city logističkih sistema

24.

Intermodalni transport i logistički centri

25.

Modeli za projektovanje i upravljanje rečnom i morskom flotom

26.

Planiranje, saobraćajno projektovanje i održavanje infrastrukturnih postrojenja na železnici

27.

Planiranje saobraćaja

28.

Planiranje prevoženja i ekploatacija vazduhoplova 4

29.

Modeli upravljanja kvalitetom u logistici

30.

Specijalna poglavlja iz tehnike upravljanja vozila sa električnom vučom

31.

Interkonekcija telekomunikacionih mreža

32.

Upravljanje troškovnom efikasnošću transportnih poslovnih sistema

33.

Rutiranje saobraćaja u komnikacionim mrežama

34.

Telekomunikacije u inteligentnim transportnim sistemima

35.

Upravljanje procesima u poštanskom saobraćaju

36.

Upravljanje parkiranjem

37.

Transportna politika u okviru strategije održivog razvoja

38.

Kvantitativne analize bezbednosti saobraćaja - merenje bezbednosti

39.

Informacioni sistemi u logistici

40.

Performanse logističkih sistema

41.

Tarifiranje u telekomunikacionim mrežama

42.

Digitalna forenzika

43.

Telekomunikacione mreže naredne generacije

44.

Teorija saobraćajnog toka - modeli

45.

Primena sistema elektronske navigacije i komunikacija u organizaciji vodnog saobraćaja

46.

Upravljanje bezbednošću vazduhoplova

47.

Upravljanje rizikom u transportu opasne robe

48.

Metode eksploatacionih proračuna propulziono-energetskih učinaka brodova u eksploataciji flote

49.

Optimizacija performansi transportnih vazduhoplova

50.

Modeli za tehnološko projektovanje i upravljanje rečnim i morskim lukama

51.

Osnove i metodologija bezbednosti saobraćaja

52.

Strategije i metode marketing menadžmenta održivog transporta

53.

Saobraćajno projektovanje - složeni gradski sistemi

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.