Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Јавне набавке

17.05.2016. ЈНМВ-01/2016: Јавна набавка мале вредности: Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација |  (преузмите документ кликом на одговарајући термин)
26.06.2015. ЈНМВ-150601: Јавна набавка мале вредности: Hабавкa добара - електричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)
29.10.2014. ЈНМВ-141001: Јавна набавка мале вредности - Реконструкција грејно вентилационих комора
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Измена конкурсне документације | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)
14.07.2014. ЈНМВ-140702: Јавна набавка мале вредности - Видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду.
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Питања и одговори | Обавештење о обустави поступка (преузмите документ кликом на одговарајући термин)
01.07.2014. ЈНМВ-140701: Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге омладинске/студентске задруге
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Измена конкурсне документације | Питања и одговори | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)
30.06.2014. ЈНМВ-140603: Јавна набавка мале вредности - Штампање књига
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Питања и одговори | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)
27.06.2014. ЈНМВ-140602: Јавна набавка мале вредности - Извршење услуге успостављања информационог система
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору(преузмите документ кликом на одговарајући термин)
23.06.2014. ЈНОП-140601: Отворени поступак - за јавну набавку добара – електричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)
30.04.2014. ЈНОП-140402: Отворени поступак - Реконструкција топлотне предајне станице
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Питања и одговори | Питања и одговори II | Продужење рока | Измене конкурсне документације |
Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)
10.04.2014. ЈНМВ-140401: Јавна набавка мале вредности - Реконструкција санитарних чворова и блокова
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Измена конкурсне документације |
Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.