Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Мартовски 2 испитни рок 2015/2016

Назив предмета Датум Време Учионица
Базе података у саобраћају 25.03  13ч  017
Бежичне мреже по договору    
Безбедност и обезбеђивање ваздухоплова по договору    
Безбедност информација по договору    
Ваздухопловна превозна средства 3 по договору    
Ваздухопловна пристаништа по договору    
Ваздухопловна пристаништа 3 по договору    
Вишекритеријумско одлучивање 21.03. 16ч 315
Вредновање и управљање пројектима у железничком саобраћају по договору    
Вредновање у саобраћају-оптимизација инвестиција по договору    
Географија транспортних система 26.03. 10ч 025
Детерминистички модели Операционих истраживања по договору    
Дигитална економија у пошти и услужним делатностима по договору    
Дигиталне перформансе транспортних ваздухоплова по договору    
Економика аеродрома и контроле летења по договору    
Економика телекомуникационих мрежа по договору    
Експертизе у друмском саобраћају 25.03  13ч  017
Инетрнет протокол саобраћај по договору    
Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама по договору    
Интегрисане маркетинг комуникације и односи са јавношћу у транспорту по договору    
Интелигентни саобраћајни системи у управљању саобраћајем по договору    
Квалитет у комуникационом саобраћају по договору    
Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама по договору    
Комерцијална експлоатација и финансирање путева по договору    
Контрола летења 3 по договору    
Логистика опасних материја 21.03. 16ч 315
Логистички провајдери 24.03. 212
Лучки терминали по договору    
Мастер рад по договору    
Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту по договору    
Математичко моделирање транспортних мрежа по договору    
Меки рачун и примене у саобраћају по договору    
Менаџмент квалитета у транспорту и комуникацијама 21.03. 17ч 017
Менаџмент комуникационих мрежа и сервиса по договору    
Менаџмент у транспорту и комуникацијама по договору    
Метахеуристички алгоритми инспирисани природом и примене у саобраћају по договору    
Методе за одређивање техничко-експлоатационих особености бродова по договору    
Методе истраживања и мерења у транспорту по договору    
Методе истраживања у саобраћају по договору    
Методи оцене безбедности ваздушне пловидбе по договору    
Моделирање перформанси логистичких система по договору    
Моделирање у железничком саобраћају по договору    
Моделирање, симулација и анимација по договору    
Мреже засноване на Интернет протоколу по договору    
Одабрана поглавља из технологије и експлоатације железничког саобраћаја по договору    
Одржавање и поузданост ваздухоплова по договору    
Оперативно планирање претоварних процеса по договору    
Операциона истраживања по договору    
Оптичке мреже по договору    
Пакетска телефонија по договору    
Перформансе транспортних ваздухоплова 3 по договору    
Планирање и пројектовање логистичких центара по договору    
Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 3 по договору    
Планирање саобраћаја - саобраћајна инфраструктура по договору    
Посебна поглавља интралогистике и складишних система по договору    
Посебне области city логистике по договору    
Посебне области логистике повратних токова по договору    
Пословна логистика 17.03. 212
Поштанска технологија по договору    
Превентива и екологија 25.03  13ч  017
Пројекти и научно-истраживачки рад у саобраћају 25.03.  13ч  017
Пројектовање оптимизационих апликација по договору    
Регулаторни систем друмског транспорта по договору    
Реинжењеринг процеса у е-комуникацијама по договору    
Рутирање у комуникационим мрежама по договору    
Саобраћајно и транспортно право - светска искуства 15.03. 10ч 013
Саобраћајно пројектовање по договору    
Саобраћајно пројектовање-хумани инжењеринг у насељима по договору    
Симулације саобраћајних незгода на рачунару 25.03.  13ч  017
Системи квалитета и методе система квалитета 21.03. 17ч 017
Системи транспорта путника по договору    
Системи транспорта робе по договору    
Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају и транспорту по договору    
Софтверски алати у логистици по договору    
Стратегијско планирање у поштанском саобраћају по договору    
Стратешки менаџмент у транспорту и комуникацијама по договору    
Стручна пракса по договору    
Телекомуникациони протоколи по договору    
Телекомуникациони системи у друмском саобраћају по договору    
Телекомуникациони системи у саобраћају по договору    
Теорија саобраћајног тока - симулација по договору    
Терминали и паркирање по договору    
Техничка логистика возних паркова по договору    
Технологија интермодалног транспорта по договору    
Транспортна економика по договору    
Транспортна политика 23.03. 17ч 017
Управљање одржавањем ваздухоплова по договору    
Управљање одржавањем возних паркова 16.03. 12ч 337
Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама по договору    
Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама по договору    
Управљање радом возних паркова у транспорту робе по договору    
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.