Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Текућа обавештења

У понедељак 23.11.2015.г.  стартује настава на Докторским академским студијама у I семестру I године, за школску 2015/2016. Распоред часова ће бити објављен за предмете где се пријавило три и више студената. За предмете где се пријавило мање од три студента,  студенти се морају јавити предметном наставнику и са њим договорити менторски рад. У календару активности за школску 2015/2016  објављени су термини одржавања испитних рокова и  термини свих наставних активности на Докторским академским студијама.

Продекан за студије


На основу обједињеног Конкурса 
http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/Doktorske-akademske-opsti-uslovi-2015.pdf за упис студената на докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2015/2016. години, Саобраћајни факултет расписује други конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ


Број студената: 6 (3 на терет буџета и 3 самофинансирајућих).

Висина школарине:
• за држављане Републике Србије је 150.000,00 динара
• за стране држављане је 3.000,00 евра


Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 18. октобра до 19. новембра 2015. године. од 11 до 13 часова у Студентској служби

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије ових докумената, и то:
- диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
- доказе који се односе на остварене научне радове
- доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
- сагласност ментора
- доказ о уплати од 7.100 динара.


Комисија за докторске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 19. новембра 2015. године. у 15 часова

Коначна ранг листа ће се објавити 20.новембар у 10часова.

Упис примљених кандидата је 20. новембра од 11 до 13 часова (Студентска служба)

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид

- извод из матичне књиге рођених

- електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/

- индекс

- две фотографије формата 4,5х3,5 сm,

- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте, (50.000,00 дин прва рата)

- по потреби и друге доказе

- листу изабраних предмета за 1 семестар са сагласношћу ментораСви студенти докторских академских студија који нису регулисали свој статус за школску 2015/16. годину, дужни су да се јаве студентској служби Саобраћајног факултета и регулишу свој статус од понедељка 16.11. до четвртка 20.11.2015. у периоду од 11 до 13 часова.

Документа потребна за упис:

- индекс
- електронски попуњен и одштампан ШВ-20 образац
- доказ о уплати школарине


 

 

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.