Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Савез студената Саобраћајног факултета

Као самостална интересна друштвена организација студената Саобраћајног факултета, СССФ постоји од 1996. године. Квалитетнија настава, ефикаснији образовни и научни систем, побољшање стандарда студената, садржајнији и квалитетнији живот студената, само су неки од циљева и задатака СССФ-а. Ради остваривања својих циљева и задатака СССФ сарађује са свим студентским организацијама у земљи и иностранству. СССФ је организационо повезан и са најстаријом студентском организацијом у региону, Савезом студената Београда.

У оквиру СССФ-а постоји и Секција за помоћ и дотације студентима Саобраћајног факултета (СПИДС). При упису школске године студенти плаћају одређену своту новца за СПИДС, који им омогућава дотирана летовања и зимовања, као и могућност похађања различитих занимљивих екскурзија и излета који се организују под покровитељством СССФ-а. Ова секција помаже студентима који немају могућности да плате лечење, студирање или су у тешкој материјалној ситуацији.


 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.