Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Здружена катедра за бродове и бродску енергетику, организацију рада бродова и пристаништа и пловне путеве

Наставна и научно-истраживачка делатност Одсека за водни саобраћаји транспорт одвија се кроз рад обједињених  катедри:
  • катедре за бродове и бродску енергетику
  • катедре за организацију рада бродова и пристаништа
  • катедре за пловне путеве

Стечено образовање и научно-истраживачко искуство, повољни услови у којима ради, успостављене везе са саобраћајном привредом и другим научним и образовним центрима у земљи и иностранству, представљају основ за даљи успешан развој Одсека за водни саобраћај и транспорт.

Vodeni
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.