Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Распоред полагања испита за мастер академске студије у мартовском 2 испитном року за 2014/2015. годину

РЕДНИ
БРОЈ
ПРЕДМЕТ датум полагања време полагања учионица пријављено студената
1 Анализа ризика по договору     6
2 Базе података у саобраћају по договору     2
3 Бежичне мреже по договору     4
4
Дигитална економија у пошти
и услужним делатностима
по договору     5
5 Динамика возила-одабрана поглавља по договору     1
6
Детерминистички  модели
операционих  истраживања
по договору     1
7
Дигиталне перформансе
транспортних ваздухоплова
по договору     2
8 Економика аеродрома и контроле летења 27.03.2015. 10ч 217 4
9 Експертизе у друмском саобраћају по договору     6
10 Електронско банкарство по договору     1
11 Економика телекомуникационих мрежа по договору     3
12
Финансијски менаџмент 
у транспорту и комуникацијама
24.03.2015. 10ч   1
13 Географија транспортних система 28.03.2015. 125 22
14
Инжењерска економија
у транспорту и комуникаци
24.03.2015. 10ч   1
15
Интегрисане маркетинг комуникације
и односи са јавношћу
по договору     10
16
Информационе технологије 
у транспорту путника
по договору     9
17 Интернет протокол саобраћаја по договору     5
18
Интелигентни саобраћајни системи
у управљању саобраћајем
по договору     21
19
Комерцијална експлоатација
и финансирање путева
27.03.2015. 10ч 016 12
20
Квантитативне менаџмент методе 
у транспорту и комуникацијама
по договору     2
21
Квалитет услуга 
у комуникационом саобраћају
по договору     7
22 Логистика опасних материја 27.3.2015. 16ч  314  13
23 Логистички провајдери 30.3.2015. 14ч  311 14
24
Метахеуристички алгоритами инспирисани
природом и примена у саобраћају
по договору     1
25 Маркетинг менаџмент на железици по договору     2
26 Методе истраживања и мерења у транспорту 27.03.2015. 417 20
27 Методе истраживања у саобраћају по договору     8
28 Менаџмент комуникационих мрежа и сервиса по договору     5
29 Математичко моделирање транспортних мрежа по договору     1
30
Методи оцене безбедности 
ваздухопловне пловидбе
по договору     3
31 Моторна возила-одабрана поглавља по договору     1
32 Моделирање у железничком саобраћају по договору     3
33 Моделирање перформанси логистичких система по договору     2
34 Меки рачун и примене у саобраћају по договору     4
35 Моделирање симулација и анимација по договору     6
36
Менаџмент квалитета 
у транспорту и комуникацијама
по договору     8
37 Методе управљања квалитетом у логистици 30.03.2015. 17ч   311 1
38 Мреже засноване на Интернет протоколу по договору     9
39 Оптичке мреже по договору     3
40 Оперативно планирање претоварних процеса по договору     7
41
Одабрана поглавља из технологије
и експлоатације  железничког саобраћаја
по договору     3
42
Одабрана поглавља из 
транспорта робе железницом
по договору     1
43 Пакетска телефонија по договору     2
44
Планирање и саобраћајно пројектовање
железничких станица и чворова
по договору     1
45 Прогнозирање нових сервиса по договору     17
46 Пословна логистика 31.03.2015.  14ч  311 14
47 Поштанска технологија по договору     1
48
Планирање превожења и 
експлоатација ваздухоплова 3
по договору     1
49
Посебна поглавља интралогистике 
и складишних система
по договору     1
50 Планирање и пројектовање логистичких центара по договору     2
51 Прогнозе у саобраћају по договору     9
52 Псхихологија у саобраћају по договору     2
53
Планирање саобраћаја
-саобраћајна инфраструктура
по договору     21
54 Перформансе транспортних  ваздухоплова 3 по договору     2
55 Реинжењеринг процеса у е-комуникацијама по договору     4
56 Регулаторни систем друмског транспорта по договору     3
57 Рутирање у комуникационим мрежама по договору     7
58 Саобраћајно пројектовање 26.03.2015. 10ч 015 20
59
Саобраћајно и транспортно право
-светска искуства
по договору     9
60 Софтверски алати у логистици по договору     4
61 Системи транспорта путника по договору     21
62 Системи транспорта робе по договору     8
63 Систем квалитета и методе система квалитета 28.03.2015. 125 10
64
Стратешки менаџмент 
у транспорту и комуникацијама
по договору     19
65
Саобраћајно пројектовање
-хумани инжењеринг у насељима
30.03.2015. 12ч 213 17
66 Стратегијско планирање у поштанском саобраћају по договору     8
67 Симулација саобраћајних незгода на рачунару по договору     2
68 Системи возова великих брзина по договору     4
69 Технологија интермодалног транспорта по договору     13
70 Транспортна економика 24.03.2015. 10ч   6
71 Терминали и паркирање 27.03.2015. 417 17
72 Телекомуникациони протоколи по договору     3
73 Техничка логистика возних паркова по договору     17
74 Транпортна политика по договору     1
75
Телекомуникациони системи 
у друмском саобраћају
по договору     1
76 Телекомуникациони системи у саобраћају по договору     4
77 Теорија саобраћајног тока-симулације 27.03.2015. 12ч 015 21
78 Управљање маркетингом у логистици 30.03.2015. 17ч  311  1
79 Управљање одржавањем возних паркова по договору     9
80
Управљање пројектима и инвестицијама 
у транспорту и комуникацијама
по договору     6
81
Управљање радом возних паркова 
у транспорту робе
по договору     7
82
Управљање системима 
јавног градског транспорта путника
по договору     1
83 Ваздухоловна пристаништа 3 по договору     4
84 Вишекритеријумско одлучивање 27.03.2015.  16ч  314 11
85 Виши курс шинских урбаних система по договору     1
86
Вредновање у саобраћају -
оптимизација инвестиција
25.03.2015. 10ч 015 12
87
Вредновање и управљање пројектима 
у железничком саобраћају
по договору     2

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.