Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Одлуке

Одлука о усвојеном извештају о вредновању педагошког рада наставника и сарадника Саобраћајног факултета за зимски семестар 2015/2016. године


Одлука о измени и допуни Одлуке о висини школарине


Методологија о измени и допуни методологије норматива, стандарда и других критеријума за утврђивање и обрачун зараде и других примања запослених на саобраћајном факултету


Решење о формирању комисије у вези са унутрашњим узбуњивањем


Решење о одређивању лица за контролу забране пушења


Одлука о висини школарине


Одлука о исплати дневница за службени пут у иностранство


Одлука за комисију за докторске студије


Одлука за мастер студенте


Одлука о ванредном испитном року за студенте основних студија - октобар 2015

М Е Т О Д О Л О Г И Ј У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ МЕТОДОЛОГИЈЕ

НОРМАТИВА, СТАНДАРДА И ДРУГИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА

УТВРЂИВАЊЕ И ОБРАЧУН ЗАРАДЕ И ДРУГИХ ПРИМАЊА

ЗАПОСЛЕНИХ НА САОБРАЋАЈНОМ ФАКУЛТЕТУ

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.