Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студентски парламент Саобраћајног факултета

Студентски парламент Саобраћајног факултетаparlament
У духу Болоњског процеса, а према Закону о високом образовању, предвиђено је формирање Студентског парламента. Студентски парламент је орган факултета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на факултету.

Студентски парламент је званични орган факултета који се бави студентским питањима и решавањем свих студентских проблема, заштитом права студената, унапређењем студентског стандарда, организује и спроводи програме ваннаставних активности, остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу итд.

Први Студенстски парламент Саобраћајног факултета конституисан је у децембру 2006. године. Студентски парламент Саобраћајног факултета броји 15 чланова из реда студената. Мандат чланова Студентског парламента је годину дана, а избори се одржавају у априлу месецу. Студентски парламент предлаже студента продекана и делегира представнике студената у Савету факултета, Научно наставном већу и различитим комисијама које се баве студентским питањима. Седиште Студентског парламента Саобраћајног факултета је у кабинету 227 на другом спрату зграде Факултета.

Студентски парламент свој рад спроводи у оквиру следећих ресора:
1. Ресор за наставу и студентска питања
2. Ресор за међународну и међуфакултетску сарадњу
3. Ресор за сарадњу са привредом
4. Ресор за промоцију и односе са јавношћу
5. Ресор за спорт
6. Ресор за студентски стандард и ваннастване активности
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.