Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Жиро рачун и ПИБ

Жиро рачун Факултета је: 840-1443666-83 (прималац: Саобраћајни факултет Београд)


Жиро рачун за студенте:


840-1443666-83


прималац: Саобраћајни факултет Београд

Шифра плаћања: 189

Модел: 97

Позиви на број:

  • 68-10 школарина за основне академске студије,
  • 30-90 пријава за упис на основне академске студије,
  • 08-30 пријава испита за основне академске студије,
  • 75-40 трошкови за издавање диплома,
  • 45-50 остало за основне академске студије,
  • 20-80 припремна настава
  • 15-60 мастер академске студије
  • 38-20 магистарске студије
  • 82-70 докторске студије


Порески идентификациони број (ПИБ):


SR100376470


адреса: Војводе Степе 305

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.