Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Здружена катедра за безбедност саобраћаја и друмска возила

Катедра за друмска возила и динамику возила
др Срећко ЖЕЖЕЉ, редовни професор – шеф Здружене катедре за безбедност саобраћаја и друмска возила
др Властимир ДЕДОВИЋ, редовни професор
др Душан МЛАДЕНОВИЋ, доцент
др Иван ИВКОВИЋ, доцент
др Драган СЕКУЛИЋ, доцент


Катедра за безбедност саобраћаја
др Милан ВУЈАНИЋ, редовни професор – шеф Одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт
др Крсто ЛИПОВАЦ, редовни професор
др Борис АНТИЋ, доцент
др Далибор ПЕШИЋ, редовни професор
Ненад Марковић, дипл. инж.
Јелица Давидовић, маст. инж.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.