Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Докторске студије

Кaтeдрa зa друмскa вoзилa и динaмику вoзилa 
Нaзив прeдмeтa Предметни наставници
   
1. Перформансе транспортних средстава Проф. др Срећко Жежељ
  Проф. др Градимир Данон
   
2. Карактеристике безбедности 
    транспортних средстава
Проф. др Срећко Жежељ
  Проф. др Градимир Данон
   
3. Транспортна средства за превоз
    опасних материја
Проф. др Војкан Јовановић
  Проф. др Срећко Жежељ


Кaтeдрa зa бeзбeднoст сaoбрaћaja
Нaзив прeдмeтa Предметни наставници
   
1. Базе података у безбедности саобраћаја Доц. др Борис Антић
  Доц. др Далибор Пешић
   
2. Форензика саобраћајних незгода Проф. др Милан Вујанић
  Проф. др Крсто Липовац
   
3. Квантитативне анализе безбедности
    саобраћаја (мерење безбедности саобраћаја)
Доц. др Борис Антић
  Доц. др Далибор Пешић
   
4. Основе и методологија безбедности
    саобраћаја
Проф. др Крсто Липовац
  Доц. др Далибор Пешић
   
5. Саобраћајно васпитање и образовање у
    безбедности саобраћаја
Проф. др Крсто Липовац
  Доц. др Борис Антић
   
6. Савремене методе унапређења
    безбедности путева
Проф. др Крсто Липовац
  Доц. др Далибор Пешић
   
7. Управљање безбедношћу саобраћаја Проф. др Милан Вујанић
   
8. Маркетинг безбедности саобраћаја Проф. др Милан Вујанић
  Доц. др Борис Антић
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.