Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Катедра за терминале у друмском саобраћају и транспорту

ТЕРМИНАЛ КАО ОБЈЕКАТ У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ

„ ... Под транспортом, сасвим уопштено, подразумева се скуп или комплекс активности на премештању путника и робе уз помоћ транспортних средстава, од извора до крајњег циља. У основном транспортном процесу путници и роба представаљају предмет рада, док транспортна средства чине средства рада. На основу овако формулисане дефиниције може се закључити да транспорт представља искључиво превозни процес. Међутим, за ефективно одвијање транспортног процеса у оквиру извршења комплетне транспортне услуге, мора се знати да је, у савременим условима развоја транспортне технологије, процес превоза само један од елемената транспортног процеса. Утовар, истовар, претовар, складиштење, довоз, одвоз и слично представљају такође елементе транспортног процеса и не мање значајне карике у ланцу различитих активности. Да би се све активности које чине транспортни процес реализовале, неопходну компоненту укупног транспортног система треба да чине и места. тачке, односно чворови транспортног система на којима се одвија процес задовољавања транспортно-технолошких захтева предмета рада и средстава рада, везаних за основни транспортни процес. Та места, тачке, односно, чворови називају се ТЕРМИНАЛИ. Значи, терминали се могу дефинисати као објекти на којима се задовољавају транспортно-технолошки захтеви путника, робе и/или транспортних средстава... ”

Проф. др Нада Милосављевић, „Елементи за технолошко пројектовање објеката у друмском саобраћају и транспорту”, Саобраћајни факултет, Београд, 2003.

 

 Чланови катедре:

  • Проф. др Нада Милосављевић, дипл. инж. саобр. (каб. 203, II спрат)
  • Владимир Чуљковић,  дипл. инж. саобр. (каб. 507, IV спрат)
  • Дарко Вујин,  дипл. инж. саобр. (лаб. 13, сутерен)


 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.