Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Nataša Bojković

Natasa_BojkovicDr Nataša Bojković rođena je 03.09.1971. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirala (1995), magistrirala (2001) i doktorirala (2010). U zvanje asistenta pripravnika za predmete “Organizacija i tehnologija drumskog transporta” i “Osnovi drumskog transporta” izabrana je 1997. godine. Od 2004. godine je angažovana u nastavi na predmetima “Uvod u saobraćaj i transport” a zatim i na predmetima “Politika i ekonomija održivog razvoja saobraćaja” i “Transportna ekonomika i politika”.

U okviru saobraćajne politike, posebno se bavi primenom koncepta održivog razvoja u saobraćaju.  Autor je ili koautor 26 publikovanih ili saopštenih radova i učestvovala je u četiri naučna i stručna projekta.

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.