Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Dalibor Petrović

Dalibor1
Prof. dr Dalibor Petrović je rođen 1973. godine u Zadru. Nakon što je završio srednju elektro-tehničku školu «Nikola Tesla» u Beogradu, diplomirao je (2000.), magistrirao (2007.) i doktorirao (2012) na Odeljenju za sociologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored toga, školske 2000/2001. godine završio je program za postdiplomce na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži-AAOM u Beogradu, pod nazivom «Politička teorija i praksa demokratije».
Od 2001. godine zaposlen je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je 2017. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast sociologija. Pored toga, predavač je na osnovnim studijama Ekonomskog fakulteta (Sociologija) i master studijama na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (Informaciono komunikacione tehnologije i društvene mreže).  U svim studentskim anketama ocenjivan je najvišim ocenama sa srednjom ocenom 4.80.
Posebno se zanima i izučava oblast sociologije elektronskih komunikacija sa fokusom na društvenim posledicama upotrebe interneta. Objavio je tri knjige, od kojih dve kao autor ("Društvenost u doba interneta" i "U međumrežju" ) i jednu kao priređivač (Internet i društvo) i više od 40 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i na naučnim konferencijama. Odlukom stručnog žirija Društva za informatiku Republike Srbije njegova knjiga Društvenost u doba interneta nagrađena je Plaketom za naučno dostignuće u oblasti informatike u 2015. godini. Takođe, ista knjiga osvojila je drugo mesto u izboru za najbolju sociološku knjigu u 2014. godini, koju dodeljuje Srpsko sociološko društvo. Njegov magistarski rad Internet i društveni odnosi - uticaj Interneta na nove obrasce društvenosti - slučaj Srbije ušao je u najuži izbor za nagradu "Dr Zoran Đinđić" za najbolji diplomski ili magistarski rad iz socioloških i filozofskih nauka u Republici Srbiji, za 2007. godinu.
Naučni radovi dr Petrovića po evidenciji Google Scholar citirani su u više od 100 naučnih radova u zemlji i inostranstvu.
U periodu od 2002. - 2004. godine bio je prvi koordinator "Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja", aktivno učestvujući u reformi visokoškolskog obrazovanja u Srbiji. Od 2014. godine kao ekspert sarađuje sa Centrom za promociju nauke Republike Srbije. Takođe, od 2014. godine sarađuje sa izdavačkom kućom CLIO kao stručni redaktor za izdanja iz oblasti sociologije i komunikacija.
Član je Srpskog sociološkog društva gde je 2014. godine izabran u Sud časti. Takođe je član Sociološkog Udruženja Srbije i Crne Gore u kome je u periodu od 2004 do 2014. godine bio na poziciji sekretara udruženja. Od 2014. godine član je redakcije časopisa Sociologija.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.