Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Mr Ljubica Petrović

Ljubica Petrović (rođena Đurišić) je završila Saobraćajni fakultet u Beogradu na smeru za poštu i telekomunikacije. Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu (smer za Menadžment u saobraćaju i transportu) magistrirala je 2010. sa tezom ˝Prilog istraživanju zadovoljstva korisnika uslugom  u saobraćaju i transportu˝.
Kao saradnik u nastavi na predmetu Uvod u saobraćaj i transport na Saobraćajnom fakultetu od novembra 1999., a od 1.6.2000. asistent-pripravnik na predmetu Uvod u saobraćaj i transport. Držala je vežbe iz predmeta Ekonomika saobraćaja i transporta na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu školske 2000/01., 2001/02. i 2002/03. godine. Od 2012. je viši stručni saradnik na Katedri za organizaciju, menadžment i ekonomiju saobraćaja i transporta.
Bila je učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnologiju ''Upravljanje strukturnim i tehnološkim prilagođavanjem Pošte Srbije savremenim poštanskim upravama Evrope i sveta'' i projektima Instituta Saobraćajnog fakulteta: ''Projekat makroorganizacije Pošte Srbije'' i "Studija restruktuiranja i privatizacije JP PTT saobraćaja Srbija.

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.