Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Jelica Petrović Vujačić

Dr Jelica Petrović-Vujačić, redovni profesor, je rođena u Dubrovniku. Gimnaziju je završila u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je diplomirala 1978., magistrirala 1984. i doktorirala 1992. godine. Na Saobraćajnom fakultetu je zaposlena od 1979. godine. Izabrana je za redovnog profesora 2010. godine.

Na osnovnim studijama drži nastavu na predmetima: “Osnovi ekonomije”, “Inženjerska ekonomija”, “Ekonomika poslovanja sa elementima upravljanja finansijama” i “Elementi telekomunikacione ekonomike”. Na master studijama predaje predmete: “Inženjerska ekonomija u transportu i komunikacijama”, “Transportna ekonomika i politika”, “Finansijski menadžment u transportu i komunikacijama” i “Telekomunikaciona ekonomika”.

U toku 1986. i 1987. godine bila je na stručnom usavršavanju na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka i Institutu za razvoj u Brajtonu. Od oktobra 2002. do aprila 2009. godine miruje joj radni odnos na Fakultetu zbog odlaska sa suprugom, ambasadorom Srbije, u SAD.

Autor je dve i koautor tri knjige. Objavila je preko 80 naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova. Učestvovala je u izradi 22 projekta. Obavlja funkciju glavnog i odgovornog urednika naučnog časopisa Ekonomski vidici. Član je Naučnog društva ekonomista i Predsedništva Društva ekonomista Beograda. Dva puta je bila član Saveta fakulteta i jednom član Saveta Univerziteta u Beogradu.


 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.