Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Јелица Петровић Вујачић

Др Јелица Петровић Вујачић, редовни професор, је рођена у Дубровнику. Гимназију је завршила у Београду. На Економском факултету у Београду је дипломирала 1978., магистрирала 1984. и докторирала 1992. године. На Саобраћајном факултету је запослена од 1979. године. Изабрана је за редовног професора 2010. године.

На основним студијама држи наставу на предметима: “Основи економије”, “Инжењерска економија”, “Економика пословања са елементима управљања финансијама” и “Елементи телекомуникационе економике”. На мастер студијама предаје предмете: “Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама”, “Транспортна економика и политика”, “Финансијски менаџмент у транспорту и комуникацијама” и “Телекомуникациона економика”.

У току 1986. и 1987. године била је на стручном усавршавању на Лондонској школи економије и политичких наука и Институту за развој у Брајтону. Од октобра 2002. до априла 2009. године мирује јој радни однос на Факултету због одласка са супругом, амбасадором Србије, у САД.

Аутор је две и коаутор три књиге. Објавила је преко 80 научних радова у међународним и националним научним часописима и зборницима са научних скупова. Учествовала је у изради 22 пројекта. Обавља функцију главног и одговорног уредника научног часописа Економски видици. Члан је Научног друштва економиста и Председништва Друштва економиста Београда. Два пута је била члан Савета факултета и једном члан Савета Универзитета у Београду.

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.