Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Marko Miljković

Marko Miljković je rođen 1984. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Petu beogradsku gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2008. godine, master studije završio je 2010. godine i trenutno pohađa doktorske studije. Na Saobraćajnom fakultetu zaposlen je od 2015. godine kao asistent za užu naučnu oblast „Ekonomija i marketing u saobraćaju i transportu“. Na osnovnim studijama drži vežbe iz predmeta „Osnovi ekonomije“ i „Poslovna ekonomika sa elementima upravljanja finansijama“, a na master studijama iz predmeta „Finansijski rizici u logistici“.

Tokom studija bio je stipendista Fonda za američke studije i Konrad Adenauer fondacije i uspešno je završio dodiplomske studije na Beogradskoj otvrorenoj školi u okviru studijskog programa „Evropska unija i Balkan“. Neposredno nakon završenih osnovnih studija, kao stipendista Fondacije dr Zoran Đinđić i Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, boravio je na stručnoj praksi u nemačkoj kompaniji „Future Management Group AG“ u kojoj je radio na istraživačkim i konsultantskim poslovima.

Od 2009. do 2015. godine radio je u Ekonomskom institutu u Beogradu na poslovima istraživača-saradnika. Angažovan je na istraživačkim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tokom naučno-istraživačkog rada, objavio je više originalnih naučnih članaka u nacionalnim časopisima međunarodnog značaja i vodećim nacionalnim časopisima, i učestvovao je na domaćim i međunarodnim skupovima.

Svoje istraživačke i analitičke sposobnosti usavršavao je radeći kao član tima Ekonomskog instituta na konsultantskim projektima, od kojih se ističu projekti za preduzeća iz oblasti saobraćaja, uključujući JP Putevi Srbije, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore „SMATSA“, Železnice Srbije a.d. i „VIP mobile“ d.o.o.

Govori engleski i nemački jezik.


 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.