Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Mr Marjana Čubranić-Dobrodolac

Mr Marjana Čubranić-Dobrodolac rođena je 07.04.1978. godine u Požarevcu. Gimnaziju je završila u Petrovcu na Mlavi.
Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa temom iz oblasti Saobraćajne psihologije: “Osobine ličnosti vozača i saobraćajne nezgode.’’Odbranila je magistarsku tezu “Značaj intervjua kao metoda profesionalne selekcije’’ iz oblasti Upravljanja ljudskim resursima.
Od 2005. godine angažovana je na Katedri za saobraćajnu psihologiju, na sledećim nastavnim predmetima: “Saobraćajna psihologija’’, “Osnovi ergonomije’’, “Ponašanje korisnika’’ i “Upravljanje ljudskim resursima.’’
Oblasti interesovanja: ponašanje vozača, percepcija, profesionalna selekcija kadrova. Autor je preko dvadeset  radova u časopisima i zbornicima radova sa naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.