Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Мр Марјана Чубранић-Добродолац

Мр Марјана Чубранић-Добродолац рођена је 07.04.1978. године у Пожаревцу. Гимназију је завршила у Петровцу на Млави.
Дипломирала је психологију на Филозофском факултету у Београду са темом из области Саобраћајне психологије: “Особине личности возача и саобраћајне незгоде.’’Одбранила је магистарску тезу “Значај интервјуа као метода професионалне селекције’’ из области Управљања људским ресурсима.
Од 2005. године ангажована је на Катедри за саобраћајну психологију, на следећим наставним предметима: “Саобраћајна психологија’’, “Основи ергономије’’, “Понашање корисника’’ и “Управљање људским ресурсима.’’
Области интересовања: понашање возача, перцепција, професионална селекција кадрова. Аутор је преко двадесет  радова у часописима и зборницима радова са научних и стручних скупова у земљи и иностранству.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.