Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Тања Парезановић

ParezanovicТања Парезановић је рођена 24.јуна 1987.године у Ивањици. Основну школу и Гимназију је завршила у Ивањици са одличним успехом, као носилац Вукове дипломе. На Саобраћајни факултет Универзитета у Београду уписала се 2006.године, где је на одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт (смер: транспортни), дипломирала 2010.године са просечном оценом 9,78 (9 и 78/100). Исте године уписује мастер студије на Саобраћајном факултету (модул: Инжењерство градског и друмског транспорта). Мастер рад на тему „Примена ТQМ модела у транспорту“ одбранила је 2012.године са оценом 10 (десет). У новембру 2012.године уписује докторске академске студије на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду.

Током студирања била је стипендиста Министарства просвете Републике Србије, фондације „Професор др Никола Ока“ и стипендиста Фонда за младе таленте. Добитница је и награде за најбоље студенте – таленте са подручја Регионалне привредне коморе Ужице за 2009.годину. Додатно, за рад под називом „ТQМ алати у функцији менаџмента квалитетом у високообразовним институцијама“ добила је 2012.године награду за најбољи научно-истраживачки рад студената Универзитета у Београду из области менаџмента и трговине коју додељује „Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке“. Као студент докторских студија, 2014.године добија награду на конкурсу „Планирање одрживе урбане мобилности – могућност примене европских примера добре праксе у градовима Србије“ који је суфинансирала Европска комисија кроз пројекат CIVITAS CAPITAL, за рад под називом „Анализа могућности примене carpooling-а као мере за постизање одрживе урбане мобилности у граду Београду“.

Од децембра 2011.године запослена је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду на радном месту сарадника у настави, да би децембра 2012.године била изабрана за асистента на Здруженој катедри за организацију, менаџмент и економију саобраћаја и транспорта, друштвене науке и стране језике. Ангажована је као асистент на следећим предметима на основним академским студијама: „Увод у саобраћај и транспорт“, „Основи саобраћајне политике“, „Политика и економија одрживог развоја саобраћаја“, „ТQМ комуникационих услуга“, као и на мастер академским студијама на предметима: „Системи квалитета и методе система квалитета“, „Менаџмент квалитета у транспорту и комуникацијама“, „Географија транспортних система“, „Односи са јавношћу и интегрисане маркетинг комуникације у транспорту“.

Учествовала је, у улози супервизора, на међународној студентској радионици „City and Traffic 2014“ одржаној у Ђеру (Мађарска). Аутор је и коаутор више радова саопштених на домаћим и међународним научним скуповима. Ангажована је на научно-истраживачком пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Говори енглески језик.

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.