Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Мр Нина Половина

Мр Нина Половина рођена је у Загребу 28.09.1974. године. Основну школу завршила је у Загребу, а матурирала је у Крагујевцу.
На Катедру за немачки језик и књижевност Филолошког факултета у Београду уписала се 1993. године, а као стипендиста ДААД-а 1996/1997 студирала је један семестар на Хумболтовом универзитету у Берлину. Дипломирала је 1999. године, а затим се запослила на Филолошком факултету у Београду као лектор за немачки језик. На истом факултету завршила је постдипломске студије одбранивши магистарски рад 2007. године.
На Саобраћајном факултету ради од 2001. године, најпре као предавач, а затим као наставник страног језика. На основним студијама држи наставу на предметима "Немачки језик 1", "Немачки језик 2", "Немачки језик 3" и "Немачки језик 4", а на мастер студијама у оквиру модула Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама на предмету “Немачки језик у пословним комуникацијама”.
Најзначајније области њеног научног интересовања су немачки језик струке и лингвистика текста.
Учествовала је на бројним стручним семинарима и на курсевима за стручно усавршавање, те активно сарађивала на пројектима у земљи и иностранству. Аутор је монографије "Лингвистички приступ концепту жене" и коаутор "Курикулума за наставу немачког језика на нематичним факултетима" и уџбеника за немачки језик струке "Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Ein Lehrbuch für den Studienbegleitenden Deutschunterricht Niveau A2/B1".
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.