Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Наташа Томић

Др Наташа Томић дипломирала је на Правном факултету у Београду са просечном оценом 9,13. Магистрирала је и докторирала cum laude на Правном факултету у Београду. На конкурсу “Задужбине Андрејевић”магистарска теза и докторска дисертација Наташе Томић изабрани су за објављивање као најбољи у својој научној дисциплини. Добитница је I награде на Конкурсу за наградне темате из фонда Проф. Др Николе Стјепановића 1997. године, као и похвале 1998. године, а 1999 године награђена је III наградом. На XIII Конкурсу Есеја Латиноамеричког центра за управу и развој награђена је почасном наградом за рад на тему » THE NECESSARY CHANGES OF PUBLIC SERVANTS' TRAINING FOR A CHANGING STATE ON THE THRESHOLD OF THE 21ST CENTURY«, који је изложен на IV Међународном Конгресу CLAD-а, у Мексико Ситију, октобра 1999. године.  Објавила је више радова у стручним часописима и излагала своје радове на научним конгресима у земљи и иностранству. Говори енглески и француски, служи се италијанским и ново-грчким језиком. Боравила је на стручном усавршавању на Карловом Универзитету у Прагу (1996 и 1998), на Aegean Institute of Maritime Law на Родосу (1997), на college of Public Administration у Будимпешти (1997), на Правном факултету у Атини (2000), у Bualustok School of Public Administration у Пољској (2001 и 2002.) и у European Public Law Center у Грчкој (2003 и 2004). Стекла је диплому Европског Центра за јавно право положивши са успехом пред међународном комисијом завршни испит на енглеском језику. Од 1991. године члан је Академског хора “Обилић” КУД “Бранко Крсмановић”. У сарадњу са групом аутора објавила је “Приручник за учешће јавности у одлучивању  о животној средини”, који је изашао из штампе децембра 2000. године, у Београду. Од јула 2001. године члан је експертске групе за припрему новог Закона о систему заштите животне околине Републике Србије и израду програма образовања и васпитања за заштиту животне средине становништва. Од школске 2000/01 запослена је као асистент приправник, а од фебруара 2003. године као асистент на Саобраћајном факултету у Београду. Током 2003. године аутор  Мр. Наташа Томић објавила је монографију “Нуклеарна енергија – ризици и контрола” у издању задужбине Андрејевић, библиотека Ацадемиа. Практикум “Саобраћајно транспортно право”, аутора Проф. др Снежане Пантелић-Вујанић и Мр. Наташе Томић, објављен је октобра 2004. године, а користе га као помоћни уџбеник студенти Саобраћајног факултета у Београду. На конкурсу Српске Академије наука и уметности поводом међународне године физике 2005 (у част Николе Тесле) оригинални текст Наташе Томић са темом »Нуклеарна енергија и развој – морална одговорност човечанства« (»Nuclear energy and development - moral responsibility of the mankind«) одабран је септембра 2005. године.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.