Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Светлана Ј. Чичевић

Др Светлана, Ј. Чичевић  (девојачко презиме – Давидовић)  рођена је 15. 03. 1962. године у Београду. Основну школу и гимназију   завршила је у Земуну. Филозофски факултет, групу за Психологију уписала је 1980/81 године. У току студија учествовала је у раду Лабораторије за Експерименталну психологију Филозофског факултета у Београду. За време студија као члан екипе учествовала је у два истраживачка пројекта. Дипломирала је на групи за Психологију, 1985 године са темом Дипломског рада из области саобраћајне психологије. Непосредно после завршетка студија сарађивала је на реализацији пројекта "Побољшање безбедности у саобраћају применом сигурносних појасева". Последипломске студије уписала је 1986. год. на Центру за Мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, смер Неуронауке. Магистарски рад под насловом "Акустички корелати умора возача" одбранила је 1991 године. У периоду  1992-93 год. била је на породиљском одсуству. Докторску дисертацију под насловом  "Вокални индикатори радног оптерећења радариста" одбранила је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, 2004 године. У радни однос на место асистента-приправника, за рад на одређено време, на четири године, за предмет Саобраћајна психологија ступила је 1987 године. Од тада ради на извођењу вежби (практичних, лабораторијских и рачунарских) из овог предмета, за студенте Друмског одсека, а од школске 1989/90. год. и за студенте Ваздушног, Водног и одсека за Поштански и Телекомуникациони саобраћај. Много је допринела увођењу, развијању и разради практичних, експерименталних вежби из овог предмета. Октобра 1992 год. изабрана је у звање асистента за овај предмет, а реизабрана 1998, и 2002 године. Такође од почетка активно учествује у оснивању и раду Лабораторрије за Саобраћајну психологију и ергономију на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. У протеклом периоду као референт и аутор радова учествовала на домаћим и међународним скуповима, као и у реализацији више научно-истраживачких пројеката. Из оквира предузетих истраживања до сада објавила већи број  радова у нашим и иностраним часописима. Повремени је сарадник Лабораторије за Експерименталну психологију Филозофског факултета у Београду. Члан је Друштва психолога Србије, Ергономског друштва Југославије, Међународног удружења примењене психологије и Међународног друштва примењене психолингвистике. Професионалне активности и области интересовања: Саобраћајна психологија, ергономија, људски фактори и безбедност саобраћаја, перцепција саобраћајних знакова, когнитивна обрада информација, анализа акустичке структуре говора оператора у реалним радним као и лабораторијским ситуацијама, као и процењивање менталног радног оптерећења оператора на различитим радним местима.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.