Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

др Гордана Димковић Телебаковић

Др Гордана Димковић-Телебаковић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, рођена је у Београду. Основну школу, гимназију и средњу музичку школу (клавирски одсек) завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, на Групи за енглески језик и књижевност. Академски назив магистра филолошких наука и научни степен доктора лингвистичких наука стекла је на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Усавршавала се у Великој Британији. На Универзитету у Брадфорду, у Центру за модерне језике, окончала је специјални курс савременог енглеског језика. На Универзитету у Редингу, у Центру за истраживања у примењеној лингвистици, суделовала је у програму за област наставе енглеског језика за посебне намене. Током студијског боравка на Универзитету у Лондону истраживала је синтаксу, семантику и прагматику енглеских адверба.

Од 1979. године ради на Универзитету у Београду. Такође је предавала енглески језик у Центру за стране језике Задужбине „Илија М. Коларац“. Од 1993. године развијала је и држала четворогодишњу наставу енглеског језика студентима свих смерова на основним студијама на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, краће време седмосеместралну наставу, a oд 2000. изводи двогодишњу додипломску наставу енглеског језика. Применом Болоњске декларације, почевши од 2006. године, настава страних језика се остварује кроз више једносеместралних предмета на прве две године студија. Гордана Димковић-Телебаковић је такође од 1999. године на овом факултету предавала последипломцима енглески језик за академске потребе на енглеском језику као једносеместрални предмет. Сада предаје Енглески језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3 и Енглески језик 4 додипломцима и Енглески језик науке и струке у области транспортног и саобраћајног инжењерства мастер студентима на модулу „Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама“. Бирана је на Универзитету у Београду у звања предавач (1993), виши предавач (1998), доцент (2004), ванредни професор (2009) и редовни професор (2014).

Димковић-Телебаковић je члан Уређивачког одбора часописа ESP Today, чији је суоснивач и суиздавач Саобраћајни факултет у Београду, и члан ESSE-a (The European Society for the Study of English), IATEFL-a (The International Association of Teachers of English as a Foreign Language), ELTA (The English Language Teachers’ Association), Друштва за примењену лингвистику Србије, Друштва за стране језике и књижевности Србије и УГ Philologia. Такође је и члан the Global Anglicism Database (GLAD) мреже као истраживач који се бави утицајем енглеског на српски језик и проблемима превођења и стандарди-зовања научне и специјализоване терминологије у областима телекомуникационог, поштанског и ваздушног саобраћаја, друмског, железничког и водног транспортног и саобраћајног инжењерства, и логистике.  Рецензирала је више монографија, уџбеника и чланака за референтне иностране и домаће часописе.

Од 2013. године учествује у пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика, који финансира Министарство образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије, и који се реализује у Српској академији наука и уметности.  (www.isj.sanu.ac.rs/ru/2017/08/10/prof-dr-gordana-dimkovic-telebakovic/)

Области њених научних интересовања су: Енглески језик за посебне намене (ESP) и Енглески језик за академске потребе (EAP), нарочито у области транспортног и саобраћајног инжењерства, настава и учење ових видова енглеског језика на универзитетском нивоу, анализа дискурса, анализа жанра, семантика и синтакса, посебно расплинута (fuzzy) семантика и синтакса и семантика енглеских и српских прилога, као и семантика и прагматика глагола у енглеском језику. Бави се и морфолошком структуром и семантиком енглеских терминолошких сложених лексема, њиховим српским еквивалентима и преводним обрасцима, и англицизмима у српском језику.

Др Гордана Димковић-Телебаковић изложила је резултате својих научних истраживања на преко 50 међународних и домаћих конференција, на којима је често и председавала. Држала је предавања и семинаре по позиву (у организацији Британског савета и Министарства просвете). До сада је објавила 6 научних монографија (две су штампане у иностранству а четири у земљи), 5 уџбеника и велики број чланака и радова (неке су штампале престижне издавачке куће John Benjamins, De Gruyter Open, Cambridge Scholars Publishing). Била је уредник једног тематског зборника радова и написала је приручник за последипломце / мастер студенте Саобраћајног факултета у Београду. У свим објављеним радовима је једини аутор.

 

 

Монографије

 

 • Dimković Telebaković, G. 1993. Jezik i vaspitanje. Beograd: Nauka.
 • Dimković Telebaković, G. 2003. Savremeni engleski jezik struke i nauke. Novi Sad / Moskva: Naše slovo.
 • Dimković Telebaković, G. 2007. Some Explorations in Fuzzy Semantics. Timişoara: Editura Universitǎţii de Vest.
 • Dimković Telebaković, G. 2013. English Adverbs in Theory and Practice. Timişoara: Editura Mirton.
 • Dimković Telebaković, G. 2013. Studies on English and Serbian Language. Belgrade: Svet knjige.
 • Dimković Telebaković, G. (ed.) 2013:  Foreign  Language  in  Transport and  Traffic  Engineering  Profession  and  Science – Strani  jezik  u  saobraćajnoj struci i nauci. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering. Доступно на следећој страници
 • Dimković Telebaković, G. 2017. English and Serbian Language in Contact. Belgrade: Svet knjige.
 • Dimković Telebaković, G. 2018. Engleski jezik nauke i struke: analiza primene u saobraćaju. Beograd: Svet knjige.
         
          

 

Уџбеници

 

 • Dimković-Telebaković, G. 2000 (1995): English II for Students of the Faculty of Transport and Traffic Engineering. II izdanje. Beograd: Saobraćajni fakultet.
 • Dimković-Telebaković, G. 2015 (1997): Testovi, zadaci i teme iz engleskog jezika. VI izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet.
 • Dimković-Telebaković, G. 2015 (2004): English in Transport and Traffic Engineering. VI izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet.
 • Dimković-Telebaković, G. 2012 (2010): Some  Elements  of  English  Grammar. II izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet.
 • Dimković-Telebaković, G. 2018: English Grammar for transport and traffic engineers. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, у штампи.

 

 

ЛИНК: Библиографија

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.